Sunday, December 3, 2023
ČASOPIS

Živimo ono u šta vjerujemo

Moje srce je čisto…

Te riječi često možemo čuti od ljudi koji ne ispunjavaju svoje vjerske dužnosti, kojima se oni pravdaju kada se susretnu s osobama koje ispunjavaju svoje vjerske dužnosti. Tobože, ibadeti i dobra djela su propisana kako bi se postiglo čisto srce, a onaj ko već ima čisto srce, taj nije obavezan da ih obavlja…

Kada čujemo te riječi od nekoga, znajmo da taj nije čistoga srca, jer prema hadisu koji prenosi Ibn Mes’ud, radijallahu anh, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Zaista je Allah pogledao u srca Svojih robova i vidio je srce Muhammeda, salallahu alejhi ve selem, najčistijim, pa je odabrao njega za Svoga Poslanika i uzdigao ga iznad ostalih ljudi.” (Ahmed) Krećući se od citiranog hadisa, vidjet ćemo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sve do preseljenja obavljao sve vjerske dužnosti, a bio je onaj čije je srce najčistije…

U nastavku hadisa stoji: „…a zatim je Uzvišeni Allah ponovo pogledao u srca Svojih robova nakon srca Muhameda, sallallahu alejhi ve selem, pa vidje da su, nakon njegovog srca, najčistija srca ashaba, radijallahu anhum, pa njih odabra da budu veziri Njegovog vjerovjesnika, koji će se boriti za svoju vjeru.” Također, ako pogledamo u živote plemenitih ashaba, radijallahu anhum, vidjet ćemo da su predano i ustrajno izvršavali sve vjerske dužnosti i obaveze. Čisto srce, bez ikakve sumnje, vodi ka čistoći djela. Kao što bujnost krošnje drveta, vitkost i čvrstina njegovog stabla ukazuju na zdrav korijen, tako činjenje dobrih djela ukazuju na čistoću srca, i obrnuto.

To su islamski učenjaci razumjeli iz riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selem: “Zaista se u tijelu čovjeka nalazi jedan organ, koji ako je zdrav, zdravo je i cijelo tijelo, a ako je on bolestan, bolesno je i cijelo tijelo. Taj organ je srce.” (Buhari i Muslim) Navedimo jedan primjer iz svakodnevnog života. Naime, ako opremo prozor i uglancamo ga, pa ga onda neko vrijeme zanemarimo, da li će uvijek biti čist i uglancan? Naravno da neće. Vremenom će se na njemu nakupiti prljavština i prašina, te će tako postati nečist. Isto je i sa srcem. Grijesi su poput prljavština i prašine, a ibadeti su sredstvo čišćenja…

Postavimo sebi i sljedeće pitanje: Ako budemo izbjegavali hranu, da li ćemo moći živjeti? Odgovor je: Ne, umrijet ćemo nakon nekog vremena! Isto tako i ako ibadete budemo izostavljali, srce će nam nakon nekog vremena umrijeti, i neće razlikovati dobro od zla, istinu od neistine, neće se moći oduprijeti grijesima… Tema ovog broja je posvećena odnosu vjere i djela, djela i nijeta, djela i iskrenosti… Pomno je pročitajmo i razmislimo o njezinom sadržaju, te, ukoliko imamo propusta, gledajmo da ih na vrijeme ispravimo. Pored teme broja na koju skrećemo posebnu pažnju, tu su mnogi zanimljivi i poučni tekstovi u kojima ćete uživati čitajući ih.

Do skorog viđenja u narednom martovskom broju…

Sabahattin AydınPretplatite se


Digitalni časopis

Sa godišnjom pretplatom dobivate digitalni časopis sa paketom apllikacija besplatno.

Samo paket aplikacija i digitalni časopis bez printanog izdanja godišnje je 25 km

Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 678 680

  • Semerkand Shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 144 422

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 61 303 012

Semerkand