Thursday, February 22, 2024
ČASOPIS

Zikr – Spominjanje Uzvišenog Allaha

Ljudi i džini su stvoreni kako bi se klanjali Uzvišenom Allahu, kako bi Mu ibadetili i slavili Ga. Pored ljudi i džina, sve stvoreno Njega slavi po svojoj prirodi. Jedino se ljudima i džinima pitanje klanjanja Uzvišenom Allahu i slavljenja Njega prepušta na vlastiti izbor. Uzvišeni poručuje: Allaha hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri.“ (Hadid, 1) Zikr je ibadet za koji slijedi velika i posebna nagrada, shodno riječima Uzvišenog: „Muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.“ (Ahzab, 35)

Također, postizanje uspjeha i željenoga je povezano sa zikrom, kao što se i veli u ajetu: „Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.“ (Džumu’a, 10) Zikr je duša svih djela. To se može vidjeti iz toga što se u Časnom Kur’anu spominje uz najveća dobra djela: zikr se spominje uz namaz: Zato samo Mene obožavaj i namaz obavljaj, da bih Ti uvijek na umu bio!“ (Taha, 14); spominje se i uz hadž: A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha, kao što spominjete pretke vaše, i još više Ga spominjite!“ (Bekare, 200); spominje se i uz džihad: O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite!“ (Enfal, 45)

Za svaki ibadet, poput posta, zekata, naređivanja dobra i sprečavanja lošeg, nagrada se umnogostručava uz zikr prilikom toga. Uzvišeni Allah nas opominje da Ga nikada ne zaboravljamo, te da ne budemo nemarni u pogledu zikra, jer je to put u propast: O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.“ (Munafikun, 9)

U ovome broju, uz temu broja smo pripremili i nekoliko drugih tekstova koji su posvećeni zikru, njegovoj vrijednosti, te zikrovima i dovama koje se uče u određenim prilikama. Nadam se da će ti tekstovi osvježiti našu svijest o važnosti i bitnosti zikra i neprestanog prisjećanja na Uzvišenog Allaha.

Do skorog susreta u narednom novembarskom broju, inšallah…

Sabahattin Aydın

saydin@semerkand.com

 Pretplatite se

Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 678 680

  • Semerkand Shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 144 422

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 61 303 012

Semerkand