Zadovoljstvo i sabur

Sabur i zadovoljstvo
dva neraskidiva pojma

Sabur je jedan od najvažnijih pojmova islama. U Časnom Kur’anu i hadisima se na stotinama mjesta naređuje i preporučuje. Štaviše, toliko se o saburu govori, da se na prvi pogled može zaključiti da je to nešto što svaki vjernik mora posjedovati! Prema tome, svi se trebamo truditi da se podučimo tome šta je to sabur, te da ga i usvojimo. Čak nam i Uzvišeni Allah kur’anskim ajetima naređuje da se potpomognemo saburom. Koliko puta smo bili nestrpljivi, koliko puta smo bili uspaničeni, ali, na kraju, vidjeli smo da je sve dobrim završilo?

Zbog toga, i prije svega, trebamo biti zadovoljni našim Gospodarom, Njegovom odredbom i određenjem, te strpljivo prihvatati sve ono što nam je On odredio, budući da nam On uvijek želi samo ono najbolje. Dakle, iz toga se vidi koliko su sabur i zadovoljstvo dva neraskidiva pojma. Uzmimo primjer djeteta koje mora konzumirati gorki sirup, kako bi mu upala grla bila sanirana: dijete plače i mršti se na gorčinu sirupa, jer ne zna da je to kratkotrajno gutanje gorčine put ka izlječenju upale. Zašto se dijete mršti i odbija piti sirup? Zato što svojom moći percepcije ne može shvatiti da mu je u gorkome sirupu put izlječenja! Mi, za razliku od evlija, nemamo u potpunosti zdrav razum (akl-i selim), koji posjeduju evlije, zato što je zdrav razum (akl-i selim) vezan za zdravo srce (kalb-i selim). Sljedstveno tome, onaj ko ima zdravo srce, ima i zdrav razum, a samim tim i zdravu percepciju! Zbog toga se evlije ne žale na ono što ih snađe. Mi se pak žalimo, jer ne možemo u potpunosti shvatiti da je svaka nedaća koja nas zadesi put ka postizanju nekoga dobra, baš kao što ni dijete ne može shvatiti da je gorčina lijeka put ka izlječenju. Stoga, trebamo sve strpljivo podnositi, biti time zadovoljni, da bismo na kraju postigli sreću.

U temi broja se govori o saburu i zadovoljstvu, njihovim podjelama i značaju. Nadamo se da ćete u njoj pronaći mnogo zanimljivosti koje nista do sada znali. Pored teme broja, tu su i mnogi drugi zanimljivi tekstovi, u kojima ćete zasigurno uživati.

Do skorog susreta u novoj 2022. godini…

Sabahattin Aydın

saydin@semerkand.comPretplatite se

Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 678 680

  • Semerkand Shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 144 422

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 61 303 012

Semerkand