Tajne hadža

Šta nam predstavlja hadž?    

Ni ove godine, kao ni prošle, muslimani neće moći izvršiti dužnost hadža,  zbog situacije u kojoj se nalazi cijeli svijet. Umjesto muslimana, jedna  manja i posebno formirana skupina obavit će tu dužnost. Svi bismo trebali  razmisliti o tome, i postaviti sebi pitanje, šta nam predstavlja hadž?

Hadž  je, kao što se to navodi u djelima fikha, posjeta tačno određenim svetim  mjestima u tačno određeno vrijeme, s ciljem odzivanja pozivu Uzvišenog  Allaha. Osoba koja ispuni uvjete za obavljanje hadža, treba se potruditi da  ga odmah obavi, i ne prolongirati ga, jer nakon što jednom hadž postane  obaveza, a osoba ga ne izvrši, biva grešna zbog toga.

Mnogi muslimani  govore da nisu u stanju obaviti hadž, jer ga nisu u mogućnosti (sa)čuvati.  To je pogrešno razmišljanje! Čovjek obavlja hadž, ali i sve ostale ibadete,  kako bi oni njega čuvali, a ne on njih! Ako čovjek iskreno, i na propisan  način obavi hadž, ili bilo koji drugi ibadet, onda će ga taj hadž i ti ibadeti  čuvati od zapadanja u grijehe. Ako nas ibadeti ne čuvaju i ne štite, to znači  da nisu obavljeni iskreno, ili nisu obavljeni ispravno. Svaki iskreno i ispravno  obavljen ibadet štiti i čuva čovjeka! Budući da nismo u mogućnosti izvršiti  obavezu hadža, možemo se testirati koliko smo uistinu iskreni u toj želji i  namjeri.

Naime, možemo provjeriti da li smo uistinu iskreno željeli obaviti  tu dužnost, ili su nas pak neki drugi faktori na to poticali. Pošto ne možemo  otići na sveta mjesta, možemo kući, u danima hadža, povećati svoje  ibadete, postiti prvih deset dana zu-l-hidždžeta, obilaziti siromašne, dijeliti  sadaku… Na taj način možemo pokušati da se u tim svetim i odabranim  danima, čineći dobra djela, na simboličan način odazovemo Allahovoj  zapovijedi, jer hadž leksički označava odzivanje Allahu, i okretanje Njemu.

Pored toga, pred nama se nalaze i dani klanja kurbana, u kojima ne smijemo  zaboraviti pomaganje siromašnih i slabih.  Molimo Allaha, dželle ša’nuhu, da nas opskrbi iskrenošću prema Njemu!

Bajram šerif mubarek olsun!

Do skorog susreta u narednom avgustovskom broju, inšallah…

Sabahattin Aydın

saydin@semerkand.comPretplatite se

Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 678 680

  • Semerkand Shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 144 422

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 61 303 012

Semerkand