Strpljenje spram nevolja i teškoća

Jedan od poznatih alima iz osmog stoljeća po hidžri, Abdullah el-Mundžebi, rah., o strpljenju spram nevolja i teškoća kaže sljedeće:
“Onaj koga zadesi neka nevolja treba znati da je Allah, dž.š., Onaj Koji mu je poslao tu nevolju. Uz to, treba znati da mu Uzvišeni Hakk nije poslao tu nevolju kako bi ga upropastio i kaznio, pa čak ni kako bi ga povrijedio. Nevolja služi kako bi se pomoću nje pokazali strpljenje, zadovoljstvo i stepen imana kod roba. Štaviše, Uzvišeni Allah daje nevolju jer želi vidjeti Svoga roba kako ponizno moleći dolazi na Njegovu kapiju, kako se slomljena srca Njemu Uzvišenom utječe i Njemu podiže ruke, iznoseći nevolju koja ga je zadesila.
Veliki muršid, Šejh-Abdulkadir Gejlani, k.s., sljedećim riječima je posavjetovao svoga sina: ‘O sine moj! Nevolje ne dolaze kako bi te upropastile, već samo kako bi iskušale tvoje strpljenje i iman. O dijete moje! Kader je baš poput lava. A lav ne jede nečisto meso.’
Nevolja je za roba poput mijeha. Raspiruje vatru koja ga topi i oblikuje, a naposlijetku iz nje izađe ili čisto zlato, ili neki drugi metal, ali očišćen od svake vrste prljavštine. Pjesnik je to lijepo kazao u stihu: “Kada smo ga izlili u kalup mislili smo da je srebro, međutim, bilo je to željezo, ali na njemu više nije bilo hrđe!” Ako na ovome svijetu mijeh nevolja ne bude od koristi, onda najveće čišćenje nastupa na Ahiretu. Ukoliko rob prihvati da je ovosvjetski mijeh za njega mnogo bolji od ahiretskog, onda će shvatiti kolika je blagodat u nevoljama.
Kada roba zadesi nevolja od Uzvišenog Allaha, on u prvim trenucima treba pokazati strpljenje i izdržljivost. Enes bin Malik, r.a., prenosi: Jedne prilike je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prolazio pored žene koja je plakala nad mezarom, pa joj reče: “Boj se Allaha i strpi se na nevolji koja te zadesila.” Žena nije prepoznala Allahova Poslanika, s.a.v.s., pa reče: “Ti ne znaš koja je moja nevolja.” Nakon što je saznala da je sa njom razgovarao Allahov Poslanik, s.a.v.s., ode na njegova vrata i reče: “O Allahov Poslaniče, nisam Vas prepoznala!” Na to joj Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: Istinsko strpljenje je strpljenje u prvom trenutku (kada te zadesi nevolja).

Časopis Semerkand

Semerkand