Stepeni nefsa

Kako bi ostvario cilj svoga stvaranja, dakle, kako bi spoznao Allaha, dž.š., i kako bi Njemu Uzvišenome robovao, čovjek treba da upozna vlastiti nefs (sebe) i da ga preodgoji. Jer, neminovno je da će čovjek za kojeg Uzvišeni Allah kaže: „Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem.“ (Tin, 4), ukoliko bude slijedio životinjske prohtjeve svoga nefsa, pasti na najniže stepene, kao što se govori u sljedećem ajetu: „Zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti.“ (Tin, 5)

Da bi čovjek mogao očistiti svoj nefs od mržnje, neprijateljstva, lijenosti i različitih strasti, te niskih želja i stanja, njegov glavni oslonac trebaju biti Časni Kur’an i Sunnet. To je jedini način da čovjek očisti svoje srce od prolaznih ljubavi i da očisti nefs od šejtanskih i životinjskih osobina. Jer, nefs čovjeka vuče ka dnu, a ruh ga uzvisuje i usmjerava ka Allahu, dž.š. Ta borba između ruha i nefsa naziva se „velikim džihadom“. Cilj tog džihada jeste slabljenje nefsa i prekidanje njegove dominacije nad tijelom, te postavljanje ruha na prijestolje srca.

Veliki hadiski i tesavvufski učenjak, hafiz Zebidi, rah., kaže da je nefs u biti čovjekov hakikat na koji ukazuje kada kaže „ja“. To je razlog zbog kojeg je odgoj nefsa težak i zbog kojeg je potrebno uložiti poseban trud. Jer, lahko je boriti se protiv vanjskog neprijatelja, međutim, nije nimalo lahko samome sebi i vlastitim željama reći „ne“. Mnogi ratnici koji su se na ratnim poljima pokazali kao junaci, pobijeđeni su kada je u pitanju borba sa vlastitim nefsom.

Ebu Talib el-Mekki, k.s., je rekao: „Nefs ima četiri osnovna svojstva po svome stvaranju koji se nazivaju ‘džibillijet.’ To su svojstva koja je Uzvišeni Allah dao nefsu kao dio njegove prirode.

Prvo svojstvo je slabost, kao posljedica toga što je stvoren od zemlje. Sljedeće svojstvo je škrtost, a to je zbog toga što je stvoren od ljepljivog blata. Zatim strast, kao rezultat stvaranja od ispečene, crvene zemlje. I naposlijetku neznanje, koje je posljedica njegovog stvaranja od živog blata.

U čovjeku postoje određene loše osobine poput slabosti, nemoći, niskih želja i nedostatka ustrajnosti. Sve to je čovjeku dato kao ispit. To je odredba Uzvišenog Gospodara Koji svime upravlja i Koji sve najbolje poznaje.“

U Časnom Kur’anu se na sljedeći način govori o tome da je nefs sklon činjenju zla i da, ukoliko ga čovjek slijedi, navodi na griješenje: „Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je.” (Jusuf, 53) U drugom časnom ajtu, Uzvišeni Allah opisuje nefs koji je zikrullahom postigao smiraj i jekin (čvrsto ubjeđenje): „A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan!“ (Fedžr, 27-28)

Kako vidimo iz časnih ajeta, nefs ima različita svojstva i osobine. Krajnje je bitno spoznati nefs, te ga izvrgnuti odgoju putem kojeg će se upotpuniti i dostići duhovnu zrelost. Evlije su, oslanjajući se na Časni Kur’an, kazali da nefs, u procesu duhovnog odgoja, prolazi kroz sedam stepena.

Nefs se kroz svaki naredni stepen uspinje i upotpunjava. A suština duhovne potpunosti je u otklanjanju loših osobina nefsa i ukrašavanju lijepim osobinama. Budući da je to težak posao za koji je potrebno iskustvo, onda je za njegovu realizaciju potreban vodič. Čovjek je najslabiji spram svoga nefsa. Zbog toga mu je potreban muršid koji će biti ogledalo u kojem će se ukazati njegove loše osobine. Na taj način, čovjek će se moći suočiti sa svojim nefsom i moći će realizovati duhovno putovanje ka vlastitom hakikatu.

Sedam stepena nefsa možemo uporediti sa sedam halki koje prolaze jedna kroz drugu. U svakoj se halki nalazi druga halka. Prilikom sejr-i suluka, kada nefs sa određenog stepena prelazi na sljedeći, on se čisti od osobina prethodnog stepena. Kada čovjek nauči koja su svojstva različitih stepena nefsa, onda manje-više može shvatiti vlastito stanje. Međutim, istinska spoznaja višeg stepena od vlastitog, moguća je jedino prelaskom na taj stepen. Naročito se stanja duhovne slasti, hudura i srčane smirenosti, koja se pojavljuju nakon određenog nivoa, mogu spoznati jedino iskustveno. Zbog toga se hakikat halova (stanja), mekama i stepena, u procesu odgoja nefsa, ne može objasniti riječima niti knjigama. U pogledu toga ključno je stanje, a ne riječi.

Stepene nefsa možemo uporediti i sa sedam gradova. U svakom od njih otvaraju se kapije koje su simbol različitih nivoa znanja i spoznaje. Međutim, kako bi se prešlo iz jednog grada u drugi, potrebno je uhvatiti se za ruku vodiča, dakle, kjamil muršida. Kada murid postane okupiran ljepotama jednog grada, muršid ga ponekad povuče, a ponekad ga podstrekom odvede u sljedeći grad. Na taj način murid, dozvolom, milošću i dobrotom Uzvišenog Hakka, stiže do svoga cilja. Kako se u tom procesu skidaju perde, tako se i srce ispunjava nurom i postiže ljepotu i blagost.

Stepeni nefsa su sljedeći:

  • Nefs-i emmare (duša koja naređuje zlo)
  • Nefs-i levvame (duša koja sebe kori)
  • Nefs-i mulhime (duša koja dobija ilham-nadahnuće)
  • Nefs-i mutmeinne (duša koja je pronašla smiraj)
  • Nefs-i radije (duša koja je zadovoljna)
  • Nefs-i merdije (duša kojom je Uzvišeni Allah zadovoljan)
  • Nefs-i kjamile (duša koja je postigla potpunost)

 

Časopis Semerkand

Semerkand