Stalni zikr

Veliki mudžeddid Mevlana Halid Bagdadi, k.s., opisujući vrijednosti „stalnog zikra“ kaže:

“Nakon što svoje vjerovanje popravimo i očistimo od svih nedostataka, zatim djelovanje uskladimo prema jednom od četiri ispravna mezheba, i udaljimo se od onih koji prave nered, najuzvišenije i najvrjednije djelo koje možemo učiniti jeste skriveni zikr i istrajnost u njemu.

Dok činiš zikr treba da znaš da te Allah, dž.š., vidi, iako ti Njega ne vidiš, da Mu ništa skriveno nije i da je povratak opet Njemu.

Pod znanjem koje ovdje spominjem ne mislim na puke informacije. Jer, gledano sa stanovišta stjecanja zahirskog znanja, novotar i posjednik ihsana, kao i vjernik i nevjernik su u istoj poziciji. Znači tu vrstu znanja svi mogu čuti i usvojiti. Znanje koje spominjem je hakiki (istinsko) znanje koje se može uzeti samo od istinskih alima, svjedoka Allahovih, dž.š., tedželijata (manifestacija). I, prema Allahovom adetu (običaj) to mogu samo oni koji se uistinu bore, napuste djela draga nefsu, i zadobiju stanja arifa – posjednika spoznaje. Sve navedeno je moguće vezivanjem za Allahove, dž.š., dostove, pogotovo vezivanjem za velikane ovog tarikata.

Da Uzvišeni Allah posveti tajnu velikanā ovog tarikata, oni su posjednici pravog ihlasa, potpuno vezani za časni Sunnet. Čisti su od bid’atā i srcem okrenuti Ahiretu. I čak i da odjenu raskošnu odjeću i sjednu na udobne dušeke, oni su sa Allahom, dž.š. Uzvišeni Gospodar im je darovao tu blagodat i počastio ih velikim himmetom.

U hadisu koji prenosi Ebu Said el-Hudri, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ima Allahovih robova koji Allaha zikr čine i na udobnim dušecima. Uzvišeni Allah će njih uzdignuti na najviše deredže.

Mnogi alimi i evlije citirani hadis navode kao dokaz ispravnosti nakšibendijskog puta. Ko ne slijedi one koji su spoznali batin, on treba da plače nad sobom, i to bez prestanka.

Kao što reče jedan Allahov rob: „Ko se za svoga života ne vrati Gospodaru, neka sjedne i plače, jer njegov život je propao u potpunosti.“

Koliko god ste u stanju, posvećujte pažnju skrivenom zikru kojem su vas podučili. Nastojte da se okoristite od velikana ove časne silsile. Neka vas mekam na kojem se nalazite ne odvrati od toga.”

 

Časopis Semerkand

Semerkand