Šta nam govori sura Fatiha

Četrdeset ponavljanja u toku dana

Kaže se da navike zarobljavaju čovjeka. To je tačno. Čovjek koji je sve, pa tako i jelo i piće, sveo na automatizirane radnje, zbog gubitka svjesnosti o vrijednosti trenutka, mnoštvo lijepih stvari koje su skrivene u životu, ne vidi, niti može osjetiti slast raznolikih okusa.

U današnjem vremenu, psiholozi ljudima koji osjećaju gubitak smisla u životu i gubitak zadovoljstva, savjetuju da traže sreću u malim stvarima. Pokušavaju ih navesti da duboko udahnu i kroz taj duboki udah osvježe svoju nutrinu, da se osvrnu na impozantnu ljepotu nebeskog plavetnila ili na bistrinu i svježinu vode koju piju. Možda se kada su u pitanju mu’mini, koji sve poslove čine između bismille i šukra, ne može govoriti o zapadanju u takve krize. Mi postimo, i prilikom svakog iftara kao da iznova otkrivamo okus jela i na taj način, svake godine, razbijamo sljepilo na koje nas navode navike.

Međutim, ono što je za nas istinska opasnost jeste to da naši ibadeti prerastu u naviku, da dođemo u stanje da ne osjećamo tajne i ljepote skrivene u svakom ibadetu. Naprimjer, ukoliko nam je pet dnevnih namaza koje svakodnevno obavljamo preraslo samo u naviku, onda to znači da od početnog tekbira pa do predavanja selama, nismo u stanju da vidimo i doživimo tajne i duhovne ljepote koje su sadržane u svakom trenutku namaza. Jedan od ciljeva tesavvufa jeste i to da ibadeti prestanu biti dio navike, da čovjek postigne iskrenost i prisutnost u njima.

Mi u ovom broju časopisa, želimo skrenuti pažnju na časnu suru Fatihu, koju svakodnevno u toku namaza ponovimo 40 puta. Pozivamo na razmišljanje o važnosti Fatihe, koja je suština i sažetak Časnog Kur’ana, te koja nas navodi na obnavljanje riječi koju smo dali Uzvišenom Gospodaru i na činjenje dove. Ono na šta želimo posebno skrenuti pažnju jeste poruka da tu časnu suru ne učimo samo kao naviku, već uz svjesno razmišljanje o njenom značenju i porukama.

Do skorog susreta u januarskom broju, inšallah…

Riječ urednika

Sabahattin AydinPretplatite se

Porodični magazin semerkand svakog mjeseca na vašoj adresi.

Godišnja pretplata iznosi 44 km

Polugodišnja pretplata iznosi 24 km

Vašu pretplatu možete izvršiti uplatnicom  na broj žiro računa:

186-121-03100973-72     Ziraat Banka BH d.d.


Primjer uplatnice:

Prilikom popunjavanja uplatnice obavezno upišite vaš broj telefona  kako bi vas, u slučaju potrebe, mogli kontaktirati.

Kontakt:

Semerkand:
14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

Semerkand shop:

Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

033 921-122
062/678-680

Semerkand