Šta je to vjera?

Naš odnos prema vjeri

Vjera je skup božanskih pravila koji obuhvataju pitanja vjerovanja, ibadete i norme ponašanja. Vjera je jedini put kojim se postiže istinska sreća na dunjaluku i trajna i neprolazna sreća na ahiretu. Zasniva se na imanu, iskrenom vjerovanju koje je oličeno u imanskim šartima, a potvrđuje se obavljanjem islamskih šarta i svih zapovijedi koje donosi Šerijat. Izvršavanje vjerskih zapovijedi je, dakle, potvrda vjere, čije je mjesto ljudsko srce. Nije moguće vjerovati iskreno, a ne izvršavati vjerske naredbe i zabrane. Ono što je u srcu, implementira se na tjelesnim organima.

Vjerske dužnosti koje trebamo izvršavati jesu hrana vjeri koja je stacionirana u srcu. Teško je da srce koje se ne hrani zdravom i njemu odgovarajućom hranom ostane zdravo i živo. Srce je živo sve dok u njemu plamti iskra imana. Kada se ona ugasi, onda i vjera počinje slabiti, srce počinje tamniti i odumirati. Zbog toga je, dakle, potrebno izvršavati vjerske zapovijedi. U konačnici, naš odnos prema božanskim zapovijedima jeste odnos prema Gospodaru Koji ih je objavio. Kako se odnosimo prema onome što On naređuje i zabranjuje, tako se odnosimo i prema Njemu.

Postoje neki ljudi koji kažu da im je srce čisto, pa zbog toga nije potrebno da izvršavaju vjerske zapovijedi. Da im je srce čisto, kako to oni tvrde, oni bi izvršavali vjerske zapovijedi, jer je izvršavanje vjerskih zapovijedi dokaz postojanja imana u srcu, a koji opet postoji samo u čistom i zdravom srcu… U ovom broju smo pripremili mnogo zanimljivih tekstova. Preporučujemo da se posebna pažnja obrati na temu broja, koja govori o važnosti vjere, njezinoj definiciji i ljudima koji je trebaju tumačiti.

Molimo Uzvišenog Allaha da nam podari iskrenu i čvrstu vjeru u srcima, koja će nas čuvati od grijeha i koja će nas navoditi na činjenje dobra!

Do skorog susreta u narednom martovskom broju, inšallah…

Sabahattin Aydın

saydin@semerkand.comPretplatite se

Digitalni časopis

Sa godišnjom pretplatom dobivate digitalni časopis sa paketom apllikacija besplatno.

Samo paket aplikacija i digitalni časopis bez printanog izdanja godišnje je 25 km


Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 678 680

  • Semerkand Shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 144 422

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 61 303 012

Semerkand