Šta je tesavvuf?

Čak nakon toliko vremena…

Može se činiti neobičnim to što časopis Semerkand, koji već godinama djeluje, sada izlazi sa naslovom „Šta je tesavvuf?“ Zasigurno smo već kroz mnoge teme predočili čitaocima kakav je naš identitet, ne bi li trebalo da se sada bavimo dubljim i intrigantnijim temama?

Zasigurno se i takvo razmišljanje može smatrati ispravnim. Međutim, mi smatramo da se ne može svaka tematika obrađivati hijerarhijskim nizom. Naročito smatramo da je esencijalne teme, koje se tiču našeg vječnog života, kao što su akaid, fikh i islamski ahlak, potrebno povremeno i često ponavljati iznova. Svakako se u našem praktikovanju vjerskog života to vraćanje na početak često dešava. Naprimjer, mi svaki dan po stotinu puta izgovaramo kelime-i šehadet koji smo po prvi put izgovorili onda kada smo uzvjerovali ili tek ušli u vjeru. Zatim, mi stalno obnavljamo i svoj nijet kao i svoju tevbu.

Isto tako, našu mubarek knjigu, Časni Kur’an, neprestano učimo iznova i iznova. U biti, niti jedno ponavljanje učenja Časnog Kur’ana nije isto. Shodno stanjima našeg uma i srca, mi svaki put različito poimamo i otkrivamo nova značenja istih kur’anskih ajeta.

Kada se sve to uzme u obzir, onda je jasno čemu potreba da se vratimo na temeljno pitanje o tesavvufu. Svaki ispravan odgovor na pitanje o tome šta je tesavvuf, za one koji ga žive predstavlja obnavljanje i kontrolu njihovog razumijevanja tesavvufa. A za one koji ga još uvijek dobro ne poznaju, to je prilika za učenje i uviđanje njegove vrijednosti.

Do skorog susreta u decembarskom broju, inšallah…

Sabahattin AydınPretplatite se

Porodični magazin Semerkand svakog mjeseca na vašoj adresi.

Cijena:

  • Godišnja pretplata iznosi 44 km
  • Polugodišnja pretplata iznosi 24 km

Vašu pretplatu možete izvršiti uplatnicom  na broj žiro računa:

186-121-03100973-72     Ziraat Banka BH d.d.


Prilikom popunjavanja uplatnice obavezno upišite vaš broj telefona  kako bi vas, u slučaju potrebe, mogli kontaktirati.

Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo
  • Semerkand shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

033 /921 – 122
062/678 – 680

Semerkand