Sretna porodica

Djelo obrađuje islamske propise, pravo i osnove kulture ponašanja i odgoja koji se odnose na porodični život. U pogledu porodičnog života danas su više nego prisutni mnogobrojni problemi, poremećaji, i teškoće u porodici, razvodi, pogrešan pristup, neumjesno ponašanje, i mnogi drugi.

U ovom djelu sažeto su objašnjena rješenja porodičnih problema, kao i načini postizanja harmonije i sreće u porodici. Prvo je definisan osnovni cilj porodice, a onda su obrađeni Božiji propisi i norme lijepog vladanja (edebi) koji će nas dovesti do tog cilja. Spomenuta su mjesta muža i žene u porodici, njihove međusobne obaveze i prava, kao i dužnosti prema djeci i roditeljima…


Naslov: Sretna porodica

Naziv originala: AİLE SAADETİ

Autor: Sejjid Muhammed Sāki Erol

Prijevod: Abdulaziz Rizvić

Uvez: Mehki

Težina: 324 grama

Format: 135 x 210 mm

Obim: 311 str.

ISBN 978-9958-665-03-5

Prodajna cijena:


Za kupovinu knjige može nas kontaktirati putem forme ispod:

[wpforms id=”94″]

Semerkand