Šejtanska vatra ili vatra zikra

Osoba koja još uvijek nije odabrala svoj put, pa utorkom ide do potoka – srijedom na planinu, četvrtkom srlja u zinaluk – petkom čini tevbu, naziva se lutalicom. I muridi koji još uvijek nisu postali stabilni i čvrsti, nazivaju se lutalicama.
Uzvišeni Gospodar kaže:
A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj! (Fedžr, 27-30)
Dakle, ukoliko ti budeš zadovoljan Allahom, dž.š., i On Uzvišeni će biti zadovoljan tobom… Uzvišeni Allah je Svoje zadovoljstvo uslovio robovim zadovoljstvom Njime, govoreći: Ako ti budeš zadovoljan Mnome i Ja ću biti zadovoljan tobom.
Na koji način rob postaje zadovoljan Allahom, dž.š.? Rob najprije treba da hodi putem promišljanja i zikra, zatim da se ukrasi tevekkulom (oslanjanje na Allaha, dž.š.), a potom da bude zadovoljan Njegovom odredbom i izborom. Osiromašio si, razbolio se, u problemima si, ali ćeš biti zadovoljan! Ma u kakvom stanju da si, reći ćeš “Lebbejk Allahumme Lebbejk”. Reći ćeš “Pokoravam Ti se!”
Eto, takvo stanje pokazuje da si zadovoljan Allahom, dž.š., a onda je i Uzvišeni Hakk zadovoljan tobom. Džennet pripada Allahu, dž.š. U njega se ne ulazi vlastitim djelima, nego Allahovom, dž.š., dobrotom i milošću. Ući ćeš ako ti On Uzvišeni kaže “Uđi!”. Ne možeš sām reći “Ja sam zaslužio, odoh ja sada ući u Džennet!”
Ukoliko putnik osjeća veliku tegobu i rasijanost, ako njegovo srce ne može pronaći mira, ukoliko osjeća bol kao da mu lome ruke i noge, neka zna da ga je obuzela šejtanska vatra. Onaj koga je zahvatila šejtanska vatra, poput duševnog bolesnika, ruši svoje ognjište, svoju porodicu i sve oko sebe. Ukoliko pak osjeća lahkoću i unutrašnji mir; ukoliko njegovo srce osjeća i vidi samo ljepotu, te se prema svojim ukućanima i svima oko sebe odnosi samilosno, to je posljedica vatre zikra koja ga je obuzela. “Vatra zikra sagorijeva i uništava svako zlo.” To je Allahov, dž.š., zakon. To je naredba Uzvišenog Hakka. Jedino nur zikra gasi vatru zuluma u čovjeku.
Kao što svaka bolest ima svoj lijek, tako ima lijeka i za onoga koga je zahvatila nefsanska i šejtanska vatra. Lijek za njegovo stanje je nur fikra i zikra. Nur zikra ovako kaže: “U kuću u koju uđe zikr, ulazim i ja. Od sada više neće biti ničeg drugog sem mene!” A to je tajna riječi “La ilahe illallah”. Te riječi gase svaku vatru koja udaljava od Allaha, dž.š. Zikr se širi srcem, uništava tamu i uranja lataife u nur. Allah, dž.š., je Nur. Ukoliko rob čini zikr Allaha, dž.š., onda On Uzvišeni postaje njegov dost. U srce roba ulazi nur zikra, pa biva nur nad nurom.
To je značenje 35. ajeta sure Nur, a Allah, dž.š., najbolje zna. Zikr je hak, zikr je istina. Zikr uništava lažne prohtjeve nefsa, a ono što je hak čini vječnim. Nefsanski prohtjevi su jedna vrsta pretjerivanja, i posljedica su israfa i prelaženja granica. Naprimjer, konzumiranje hrane je potreba i pravo tijela, ali prelaženje mjere u jelu i jedenje najskupljih jela jeste pretjerivanje, rasipanje i prohtjev.
Isto tako, priređivanje vjenčanja u luksuznim objektima, uz prisustvo otkrivenih žena, ne pazeći na Allahove, dž.š., granice jeste nefsansko naslađivanje, a nefsanske naslade grade put ka Džehennemu. Suprotno tome, propisno vjenčanje je halal i pravo čovjeka. Većina nevolja, čovjeka zadesi zbog slijeđenja prohtijeva. Zbog čega nastaju svađe u porodici? Naprimjer, žena je postala derviš i obuzela ju je vatra zikra. A muž joj je gafil (nemaran) i tjera je da se otkrije. Ili suprotno, čovjek je derviš, a hanuma gafil. Ona želi hodati po plažama, kafićima i sličnim mjestima.
Dakle, većina problema i neslaganja u porodici nastaje zbog različitih želja i ciljeva supružnika. Jedan supružnik je duhovne slasti stavio ispred nefsanskih, a drugi nefsanske ispred duhovnih. Dok jedno teži Hakku, drugo teži halku (stvorenome). Naposlijetku, oni koji najviše ispaštaju bivaju djeca. Ukoliko se u kući razgovara o haku (istina), onda tu kuću ispunjavaju mir i blagostanje. Ako su pak nefsanski prohtjevi stalna tema razgovora, u toj kući ne može zasjati nur zikra. Ukoliko u tijelu nadvlada vatra zikra, ona iz srca eliminiše čak i misli o prohtjevima. Tada nestaje rasipništva i pretjerivanja.
Ukoliko se tijelo hrani halalom, onda ono postaje dvorac koji otvara svoje kapije za zikr Uzvišenog Allaha. Šah-i Nakšibend, k.s., je rekao: “Ukoliko želiš imati skrušenost i prisutnost u namazu, pazi na abdest i na halal ishranu.” Ukoliko je zalogaj sačinjen od halala i sažvakan uz zikr, onda se on u tijelu pretvara u nur i kruži kroz krvotok. Svaki zalogaj otvara vrata ka Uzvišenom Hakku. Međutim, ako rob jede haram hranu, tijelo mu je tromo u namazu, a njegovo srce uspavano. Dok uči Časni Kur’an i čini zikr, srce mu je obuzeto mislima, šeta se sokacima, i obuzimaju ga vesvese. Zbog svega toga, halal opskrba i halal ishrana su riznica za sufiju.
Časopis Semerkand, br. 107, Sohbet

Semerkand