Poštivanje prava Uzvišenog Allaha

Klasici tesavvufa

Haris el-Muhasibi, k.s., (preselio 243/857)

Izvodi iz djela „er-Riaje“

Od Allahova Poslanika, s.a.v.s., se prenosi sljedeći časni hadis: „Salih (dobri) robovi posjeduju veliku blagodat da su u sigurnosti od onoga od čega drugi ljudi strahuju. Ono čemu su se drugi ljudi nadali da će postići, ali nisu uspjeli u tome, oni su postigli. Oni se nalaze u medžlisima sretnika kojima je Uzvišeni Hakk obećao pokazati Svoju ljepotu. Uzvišeni Gospodar je njih počastio najvećim počastima – Svojom ljepotom i Svojim zadovoljstvom. U tim hak medžlisima, od kojih nema uzvišenijeg mekama, niti veće počasti, Uzvišeni Allah im se obraća riječima: ‘Merhaba o Moji bogobojazni robovi, koji se pokoravate Mojim zapovijedima i čuvate Moje propise. Ja sam vas odabrao među ostalim stvorenjima!’“ (Hejsemi, Medžmau ‘z-zevaid, X, 422)

Salih robovi su oni robovi koji izvršavaju sve ono što je Uzvišeni Gospodar, kao emanet naredio ljudima. A govoreći o emanetu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: „Svi ste vi čobani i odgovorni ste za svoje stado.“ (Buhari, Džuma 11, Dženaiz 32; Muslim, Imaret 20; Ebu Davud, Imaret 1; Tirmizi, Džihad 37; Musned, II, 5, 55)

Iz tog razloga, vjernik je dužan da ispunjava dužnosti prema drugim robovima, koje je Uzvišeni Allah obaveznim učinio. Vladar države odgovoran je za svoj narod. On mora da izvršava svoje dužnosti, kako one generalne, prema zajednici, tako i one parcijalne, prema svakom pojedincu kao članu te zajednice. Zar nisi čuo riječi hazreti Omera, r.a.: „Kada bi se jedno janje izgubilo na obali rijeke Eufrat, bojim se da bi Uzvišeni Allah mene pozvao na odgovornost zbog toga!“?

Uzvišeni Gospodar naredio nam je da pazimo kako na Njegove hakove (prava), tako i na hakove stvorenja.

Sinovi Israilovi su kao bid’at (novotarija) izmislili monaštvo, iako im to Uzvišeni Gospodar nije naredio. Allah, dž.š., o tome kaže: „(…) Dok su monaštvo oni sami, kao novotariju, uveli – Mi im ga nismo propisali (…)“ Kada ih Allah, dž.š., prekorava po pitanju onoga što im nije naredio i što nije bilo potrebno, kakvo je onda stanje onoga ko ne izvršava ono što je On Uzvišeni naredio i ko se ne klone onoga što izaziva Njegovu srdžbu i kaznu?! A izvršavanje Allahovih, dž.š., zapovijedi je ključ dobra i na dunjaluku i na Ahiretu. Takvo postupanje proizilazi iz takvaluka (bogobojaznost), a Džennet je pripremljen za bogobojazne robove. To su Allahovi, dž.š., dostovi i njima je obećano da će im djela biti primljena. Na Dan kada će strah i tuga obuzeti sva stvorenja, za njih, izuzev kratkotrajnih strahova, neće biti straha niti tuge. Budući da su temeljito i predano izvršavali svoje dužnosti, oni su na dunjaluku bivali pomognuti, a na Ahiretu će biti spašeni. Sem toga, njima je data mogućnost da se s lahkoćom spase teškoća koje svima teško padaju, i oni bivaju opskrbljeni odakle se i ne nadaju. O tome Uzvišeni Allah kaže:

„(…) A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada (…)“ (Talak, 2-3)

I nastojte  zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.“ (Al-i ‘Imran, 133)

Stoga razmisli, da li u spomenutim ajetima možeš vidjeti obećanje nagrade bilo kome drugom osim bogobojaznim robovima?

Takvakuk

Takvaluk, za čije je posjednike Uzvišeni Gospodar pripremio Džennet, podrazumijeva sljedeće:

  • srce potpuno čisto od širka, pa čak i onog skrivenog
  • napuštanje svega onoga što je On Uzvišeni zabranio
  • izvršavanje svih farzova koje je naredio.

Allah, dž.š., u suri Nisa’, u 131. ajetu kaže: „(…) Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha (…)“ Takvaluk je dakle naređen i prijašnjim i potonjim ummetima.

U jednom kudsi hadisu se prenosi sljedeće: „Na Sudnjem danu oglasit će se jedan glasnik i kazati: ‘O Allahovi robovi! Za vas danas nema straha i vi nećete tugovati…’ Tada će svi ljudi podići glave i reći: ‘Mi smo Allahovi robovi!’, ali će ih glasnik prekinuti riječima: ‘Oni koji su vjerovali u Naše ajete i bili muslimani.’ Tada će nevjernici spustiti svoje glave, a vjernici će ostati uzdignutih glava. Potom će glasnik dodati: ‘Oni koji su vjerovali i bili bogobojazni.’, nakon čega će i veliki griješnici spustiti glave, a uzdignutih glava će ostati samo muttekije (bogobojazni robovi).“

Plemeniti Gospodar će, kao što je i obećao, od njih otkloniti strah i tugu. Jer On je od plemenitih Najplemenitiji. On Svoje dostove neće ostaviti ponižene, niti će ih ikada, u trenucima opasnosti ostaviti prepuštene same sebi. Potvrda toga su i Njegove riječi: „A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti.“ (Duhan, 51)

Suština takvaluka je strah od Uzvišenog Allaha i sustezanje od Njegovih zabrana. U Časnom Kur’anu se kaže:

A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja.“ (Rahman, 46)

A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao Džennet će boravište biti sigurno.“ (Nazi’at, 40-41)

Takvaluk spram Allaha, dž.š., podrazumijeva strah od neizvršavanja Njegovih zapovijedi. Stoga je Uzvišeni Allah Svojim muttekijama obećao sigurnost od kazne od koje strahuju:

A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti.“ (Duhan, 51)

Uđite u njih (džennetske bašče) sigurni, straha oslobođeni!“ (Hidžr, 46)

„(…) Pa da li će biti ugodnije onome koji u Vatru bude bačen ili onome koji na Sudnji dan dođe smiren? (…)“ (Fussilet, 40)

Vezano za temu, prenosi se sljedeća predaja: „Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu kazati: ‘Tako mi Moje veličine i uzvišenosti, danas ni jednom Mome robu neću spojiti dvije sigurnosti. Ko je na dunjaluku strahovao od Mene, danas će biti u sigurnosti. A ko je na dunjaluku bio siguran od Mene, danas će biti u strahu.’“ (Ibn Mubarek, ez-Zuhd 51; Hejsemi, Medžmau ‘z-zevaid, X, 308)

Nakon svega što smo kazali, razmisli, kakvo je tvoje mišljenje o Uzvišenom Allahu? Tog Dana tvoje srce će biti u jednom od sljedeća dva stanja:

  • Ili će to biti srce koje se na dunjaluku bojalo Allaha, dž.š.; to je srce koje će poletjeti od radosti zbog blagodati koje će mu tog Dana biti darovane. Kao nagrada za sabur, bit će mu darovane velike nagrade. U stanju sigurnosti i zadovoljstva radosno će govoriti o posebnoj dobroti koju mu je Uzvišeni Allah ukazao.
  • Ili će to biti srce koje je na dunjaluku bilo u stanju gafleta (nemar), obmanutosti i sigurnosti; to je srce koje će tog Dana biti ispunjeno strahom. Kada vidi kaznu za gaflet i obmanutost, osjetit će veliko kajanje. Postat će svjesno istine da je izazvalo Allahovu, dž.š., srdžbu i da se neće moći spasiti Njegove kazne.

Stoga, dobro pazi u kakvom ćeš stanju izaći pred svoga Gospodara! Prije nego što budeš pozvan na polaganje računa, pripremi odgovore koje ćeš tada dati!

Časopis Semerkand

Semerkand