Ovce, čoban, i vlasnik stada

Jedan od velikih sufija iz 13. stoljeća, šazelijski šejh, Ibn Ataullah es-Skenderi, k.s., u svome poznatom djelu pod nazivom „Tadžu ‘l-arus – Kruna mudrosti“, o čišćenju srca kazuje:

Kada želiš da voda bude čista, sprječavaš dotok svega što bi je moglo zaprljati i zamutiti. A znaj da su i organi tijela, poput kanala vode koja se ulijeva u srce. Prema tome, čuvaj se toga da preko svojih organa u srce uneseš prljave vode poput gibeta (ogovaranje), prenošenja tuđih riječi, i gledanja u haram! Jer, ono što zastire srce nije ono što izlazi iz srca, već ono što se u srce smjesti.

Dolazak nura u srce realizuje se jedenjem halal-hrane, spominjanjem Allaha, dž.š., učenjem Časnog Kur’ana, te čuvanjem od haram i mekruh pogleda. Stoga, svoje poglede učini slobodnim samo za povećanje nauke i mudrosti.

Iako kod tebe preovladava želja za liderstvom i pozicijom, ti kažeš: „Muršid nije u stanju da naša srca dovede u stanje džezbe!“ Umjesto toga, ti reci: „Uzroci koji su prepreka tome, od mene potječu!“ Da si ti od prvog dana, u medžlisu svoga šejha, držao svoje srce budnim i spremnim, možda čak i ne bi bio u potrebi da ponovo dolaziš u njegov medžlis. Tvoja stalna potreba da iznova dolaziš u medžlis svoga šejha je iz razloga što je hrđa dobrano zahvatila tvoje srce. Ali, tvojim ustrajnim dolascima na njegove medžlise radi zadovoljstva Uzvišenoga Gospodara, ta hrđa će nestati i tvoje srce će biti očišćeno.

Napusti osobe koje ne koriste drugima. Prekini nadu u stvorenja i ispunjenje svojih potreba traži samo od istinskog Posjednika moći, od Uzvišenog Allaha. Pogledaj kako je postupao prema tebi još od dana kada si se rodio! On je prema tebi bio velikodušan, obasuo te blagodatima. A onda pogledaj kakvo je tvoje ponašanje prema Njemu! Ti ne činiš ništa drugo sem nepokornosti i udaljavanja od Njega Uzvišenog!

Kako si samo mnogo privržen stvorenjima! A koliko je samo mala tvoja privrženost Stvoritelju! Tvoji organi su tvoje ovce, ti si njihov čoban, a Uzvišeni Allah je njihov vlasnik. Ukoliko ih budeš vodio na ispašu na pašnjake gdje ima mnogo trave, postići ćeš zadovoljstvo vlasnika.

Međutim, ako ih budeš vodio na ispašu tamo gdje je loša i zakržljala trava, tvoje ovce će oslabiti, pa ako ih poslije pojede vuk, onda si zaslužio kaznu koju će ti dati vlasnik. Ukoliko želi, On će te kazniti, a ukoliko želi oprostit će ti. Ili će te nagraditi Džennetom, ili će te kazniti Džehennemom. Ukoliko ti svoje organe usmjeriš na ono čime je Allah, dž.š., zadovoljan, onda si na putu ka Džennetu. U protivnom, znaj da si na putu Džehennema. Stoga učini tevbu i iskreno se vrati svome Gospodaru.

 

Časopis Semerkand

Semerkand