Sunday, December 3, 2023

O NAMA

Put tesavvufa ima svrhu da pozove ljude na Pravi put. U današnjem vremenu, prisutni su mnogi tarikati, a cilj svih ispravnih tarikata, na prvome mjestu, jeste činjenje djela u skladu sa Šerijatom, a tek onda napredovanje na duhovnome putu.

Šta je Šerijat? Šerijat je hakikat vjere koji je Uzvišeni Allah objavio svakom Pejgamberu, a.s. Izvor Šerijata za ummet našeg Poslanika, s.a.v.s., jeste Časni Kur’an i časni hadisi Poslanika, s.a.v.s., a šerijatski propisi Poslanikovog, s.a.v.s., ummeta sadržani su u fikhu – islamskom pravu, tefsiru Časnog Kur’ana i tumačenjima časnih hadisa.

Stoga, cilj tesavvufa jeste slijeđenje Šerijata, a tek onda kretanje na duhovno putovanje u okviru tarikata. Tesavvuf nije ništa drugo doli praktično življenje islama.

Prije pada bosanskih pokrajina pod tursku vlast, nastaju prve tekije na tlu Bosne. Od tada do danas podignuto je više od četrdeset tekija. Dolaskom Austro-ugarske i ostalih vlasti poslije nje, tekije su se počele gasiti, a da bi nakon zadnjeg rata ostalo ih svega pet. Nakon obnove porušenih džamija, počela je i obnova tekija.

Na prostoru Krajne tj. Unsko-sanskog kantona, tekija nije bilo, jer je ovo kroz historiju bio prostor gdje se uvijek vodila bitka, tako da su osmanlije pravile tekije po Sarajevu, Mostaru, Foči, Zvorniku, itd. Najpoznatiji sufija sa ovih prostora je Džemaludin‑efendija Čaušević, poznati reis, koji je bio i jedan od poznatijih tumača Mesnevije.

Kako je poslije rata počela obnova kako objekata tako i vjerskog života u našoj zemlji, počela je i obnova tarikata. Nakšibendijsko-halidijski tarikat, koji je prije rata bio u Bosni i Hercegovini, opet je zaživio, te se javila potreba da se napravi i prva tekija u Krajni, tj. u Cazinu.

Tekija u Cazinu je registrovana pod imenom UG Fatih. To je nakšibendijsko-halidijski tarikat na čijem čelu se nalazi šejh sejjid Abdülbaki El-Hüseyni k.s., koji je krvni potomak Muhameda, a.s., koji živi u Turskoj, tj. naša centrala je u mjestu Menzil u Turskoj. Gotovo da nema zemlje u svijetu u kojoj nema naših vakufa i tekija. Ostale tekije odnosno prostore u BiH možete vidjeti ovdje.

Ovo je škola koju su pohađali ašici i dobri robovi (salihi). U današnjem vremenu, tarikat (sufijski put), tj. tekija je mjesto odnosno mekteb gdje se spašava iman, jer, u ovom vremenu najveći problem je kako iman sačuvati.

Naša želja glasi:

ILAHI ENTE MAKSUDI VE RIDAKE MATLUBI

(O moj Gospodaru, Ti si moj cilj, a Tvoje zadovoljstvo je ono što tražim)

Web stranica Edeb.net na kojoj se nalazite je pokrenuta sa ciljem da građane upoznamo sa našim radom, te sa temeljnim pojmovima tarikata odnosno tesavvufa. Svi oni koji žele doći u tekiju na sohbet i lično vidjeti i više saznati, mogu nas pronaći na adresi i karti u rubrici Kontakt.


FOTOGRAFIJE


MUŠKI DIO


ŽENSKI DIO