O Allahovi robovi!

Sejjid Abdulkadir Gejlani, k.s., vezano za istinoljubivost, vjernike savjetuje na sljedeći način:

Ukoliko budete govorili istinu, spasit ćete se. Onaj ko govori ispravno ima ogroman himmet. Ničiji govor njemu ne može naškoditi. Uzvišeni Allah sve poslove vezane za njega stvara na najljepši način. Kada onaj ko ispravno govori poželi nešto učiniti, Uzvišeni Allah ga najprije pripremi za to djelo. Drzak govor je djelo samo onih koji nemaju edeba. Najbolji odgovor na njihovu drskost jeste ispravan govor.

O Allahovi robovi! Kada posuđujete riječi Allahovih, dž.š., evlija, nemojte govoriti da su to vaše riječi. Kada je neki imetak posuđen, to ne može ostati skriveno. Prije ili kasnije izađe na vidjelo. Nemoj da se ispostavi da je imetak za koji tvrdiš da je tvoj, ustvari tuđi imetak koji si posudio! Ti koristi svoj imetak. Pamuk posadi svojom rukom, svojom rukom ga zalijevaj i svoj trud uloži u njegov uzgoj. Zatim od njega napravi konac, sašij sebi odjeću i tu odjeću nosi! Nemoj se radovati tuđoj odjeći, nemoj se kititi tuđim ruhom! Ukoliko tuđe riječi prisvojiš i tvrdiš da su tvoje, Allahovi dobri robovi te neće smatrati dobrim. Ukoliko nemaš djelā, onda to znači da ne trebaš ni govoriti. Sve je povezano sa tvojim trudom i radom.

Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu kaže: „O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!“ (Saff, 2-3)

A Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Budite iskreni, jer iskrenost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo u Džennet. Čovjek će, govoreći istinu i pridržavajući se nje, biti upisan kod Allaha kao iskren. I klonite se laži, jer laž zaista vodi bestidnosti, a bestidnost vodi u Džehennem! Čovjek će, lažući i postupajući po laži, biti upisan kod Allaha kao lažac.” (Buhari)

Riječ je vodič onome što je u srcu. Jezik je prevodilac srca. Kada srce nije potpuno čisto, onda je govor ponekad ispravan, a ponekad neispravan. Osoba takvoga srca, čak i ako nekad prenese i ispriča ono što se desilo potpuno tačno, ne promijenivši ništa, dešava se i da ponekad izmijeni istinu, pa tako ispriča i prenese pogrešno. Kada se očisti prljavština sa srca i nestane nifaka (licemjerje), tada jezik počne potpuno ispravno govoriti. Ukoliko srce predaš stvorenjima i budeš ih držao na istoj ravni sa Uzvišenim Allahom, tada će se tvoj jezik promijeniti, spoticat će se i počet će govoriti laži.

Budite pametni! Većina ljudi trči za svakim ko ih pozove, dozvoli da ih prevari svako ko za sebe tvrdi da je čoban. Lijep govor većine ljudi nije iz srca, već sa jezika. Dvoličnjak govori ustima i jezikom, a onaj ko je na ispravnom putu, taj govori srcem i tajnom.

Gospodaru naš! Podari nam istinski iman i sačuvaj nas svake vrste nifaka!

 

Časopis Semerkand

Semerkand