Wednesday, April 17, 2024
POČETNATEKSTOVITEME

Njegova jedinstvena umjetnost

Podnaslov: Veliki alim 11. stoljeća, Imam Gazali, rah., u svome djelu „El-Hikmetu fi mahlukatillah: Mudrosti stvaranja“, ukazujući na mudrosti stvaranja životinja, kazuje sljedeće:

Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu kaže: „Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupiće se poslije pred Gospodarom svojim.“ (En’am, 38)

Pogledaj u mrava i razmisli o mudrostima koje su pri njemu. Razmisli o tome kako je nadahnut da prikuplja hranu za toplo ili hladno vrijeme, kada neće moći izaći iz mravinjaka, i kako je nadahnut da pomaže drugim mravima u tome. Razmišljaj i o tome kako su mravi nadahnuti da skladište hranu koju prikupe. A to inače nije nešto što bi mogla učiniti bića koja nemaju nikakvu predstavu o sutrašnjici.

Kada jedan mrav pronađe hranu koju nije u stanju samostalno ponijeti do mravinjaka, ostali mravi mu dolaze pomoći i baš poput ljudi koji se okupe kako bi zajedno izvršili neki posao, zajedno nose komad hrane do mravinjaka. Mravi su nadahnuti da prave mravinjake pod zemljom. Građenje mravinjaka započinju iskopavanjem zemlje. Zatim od prikupljene hrane, komadaju onu koja je u obliku sjemenki ili žitarica. Jer, svjesni su da bi ta hrana mogla proklijati u zemlji. Mrave je sa tim svojstvom stvorio jedino Milostivi i Samilosni Gospodar. Ukoliko se komadići hrane koju su prikupili pokvase, oni je iznose i prostiru kako bi se osušila. A kako ne se ne bi utopili, ukoliko dođe do poplave, oni mravinjake prave na uzvisinama.

Pogledaj u med i u čuda i mudrosti njegovog stvaranja. Pčele imaju vodiča koji ih predvodi u sakupljanju polena i u ostalim poslovima. Ukoliko se, dok već postoji jedan vodič, pojavi i drugi, on biva ubijen. Pčele to čine kako ne bi došlo do odvajanja i međusobnog razjedinjavanja. Jer, ukoliko postoje dva vodiča koji vode različitim putevima, onda se i pčele koje ih slijede dijele na dvije skupine.

Pčele su nadahnute da kupe polen sa cvjetova. Kako je Uzvišeni Allah obznanio, mnoge su koristi za ljude u medu koji prave pčele. Za ljude je med istovremeno hrana, sastojak od kojeg se prave ukusni napitci i lijek. (Nahl, 69)

Pogledaj u pauka i u mudrosti njegovog stvaranja. Uzvišeni Allah je u njegovom tijelu stvorio tečnu materiju da bi on sebi mogao praviti kuću od nje i loviti. Tijelo pauka, zahvaljujući hrani koju unosi, neprestano proizvodi tu materiju i luči je onoliko koliko pauk želi. Kada pauk osjeti da se nešto uplelo u njegovu mrežu, on se odmah približi plijenu i opkruži ga svojim nitima, a zatim se vrati natrag. Nakon što lovina postane nepokretna, pauk joj se približi i pojede je.

Pogledaj u tankog i slabašnog komarca kojeg je Allah, dž.š., u Časnom Kur’anu naveo za primjer! Da li pri njemu postoji nešto što mu nedostaje, a potrebno mu je? On ima krila kako bi letio, noge kako bi hodao, oči kako bi se usmjerio na stranu gdje može pronaći hranu, i organe za varenje i pražnjenje od ostataka hrane. Da li mu bilo šta od toga nedostaje? Da li bi bilo moguće da komarac živi ukoliko ništa ne jede, ukoliko ne vari i ne izbacuje ostatke? Uzvišeni i Sveznajući Allah, u komarcu je sve to stvorio i dao mu je sposobnost da zna šta je za njega štetno a šta korisno.

Sve to su dokazi da je Uzvišeni Allah posjednik beskrajnog znanja, snage i mudrosti. A zamisli tek mudrosti Njegovog stvaranja i Njegovu moć na primjerima svih stvorenja!

 

 

Časopis Semerkand

Semerkand