Naš odnos prema životnoj sredini

Naš odnos prema prirodi je odraz našeg odnosa prema njenom Stvoritelju

Savremeno doba nam je donijelo mnogo probleama. Jedan od najvećih problema s kojima se danas susrećemo, a za koja nemamo adekvatna rješenja, jeste ekološka kriza izazvana sve većim zagađenjem voda, zraka, tla i globalnim zagrijavanjem koje uveliko mijenja klimu, izaziva prirodne poremećaje i u velikoj mjeri ugrožava opstanak brojnih životinjskih i biljnih vrsta. Taj problem jeste zapravo simptom poremećaja koji je oličen u pomanjkanju vjere, morala, duhovnih vrijednosti, pohlepi, pretjeranoj potrebi čulnih zadovoljenja i zaboravu da je priroda Allahov emant predat čovjeku da njime upravlja.

Pojedinci i neke grupu apeliraju na taj problem godinama. Pišu se deklaracije i vrše zasjedanja najvećih političkih tijela na svjetskome nivou, ali, nažalost, ne pronalazi se rješenje tom gorućem problemu. Muslimani vjeruju da je priroda jedan od Allahovih ajeta koji treba čitati i razumijevati, zato što su u njemu skriveni dokazi Njegova postojanja i dokazi koji upućuju na istinitost Njegovih riječi. Sljedstveno tome, rješenje se krije u tome da ljudima neprestano predočavamo tu činjenicu i da ih učimo da je njihov odnos prema prirodi, zapravo, njihov odnos prema njezinom Stvoritelju!

U ovom broju smo kao temu pripremili tekst koji govori o našem odnosu prema životnoj sredini i nekim prijedlozima o tome na koji način taj odnos prema poboljšati. Nadamo se da će vam taj tekst pomoći da korigujete svoj odnos prema prirodi, a što zapravo i jeste cilj tekstova koji se pišu i prezentuju javnosti: mijenjanje svijesti.

Pored teme broja, tu su mnogi zanimljivi tekstovi. Budući da je šejh Abdulbaki el-Husejni, kaddesallahu sirreh, poznatiji kao Gavs-i Sani, preselio na ahiret 12. 07. tekuće godine, objavili smo neke tekstovi koji govore o njegovom životu i u kojima se navode njegove izreke i savjeti. Nadamo se da ćete uživati uz čitanje ovog broja.

Do skorog viđenja u narednom oktobarskom broju, inšallah…

Sabahattin AydınPretplatite se


Digitalni časopis

Sa godišnjom pretplatom dobivate digitalni časopis sa paketom apllikacija besplatno.

Samo paket aplikacija i digitalni časopis bez printanog izdanja godišnje je 25 km

Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 678 680

  • Semerkand Shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 144 422

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 61 303 012

Semerkand