Sunday, December 3, 2023
POČETNASOHBETITEME

Na koga ličimo?

Zbog čega spominjemo vjerovjesnike, a.s., ashabe, r.anhum, i evlije, zbog čega prenosimo predaje o njihovim životima?

Ebu ‘l Kasim Džunejd b. Muhammed, k.s., je upitao Džunejda Bagdadija, k.s.: „Kakve koristi imaju oni koji slušaju hikaje o šejhovima?“ Na to mu je Džunejd Bagdadi, k.s., odgovorio:

„Uzvišeni Hakk kaže: ‘I sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima o poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje učvrstimo. I u ovima došla ti je prava istina, i pouka, i vjernicima opomena.‘ (Hud, 120)“

Dakle, predaje o vjerovjesnicima koje su u Časnom Kur’anu imaju svrhu da učvrste naša srca, te da nam omoguće čvrsto osvjedočenje u Allahovu, dž.š., veličinu i Njegovu savršenu moć.

Nakon što je Džunejd Bagdadi, k.s., proučio navedeni ajet, dodao je: „Tako se u srcu pojavljuju ustrajnost i snaga.“

Kada čovjek pomisli da mu njegov narod, rodbina, prijatelji, djeca, supružnik, zadaju najveće poteškoće, te predaje mu pritiču u pomoć, upozoravaju ga i daju mu snagu.

Dok tugujemo zbog poteškoća koje nam pričinjavaju naša djeca, supružnik ili rodbina, slušajući predaje o strpljenju velikana, u našim se srcima također pojavljuju strpljenje, tevekkul i teslimijet. Uz to, kada uporedimo svoje stanje sa onim kroz šta su prolazili velikani, vidimo koliko je ono što nam se dešava nebitno.

Čitanje o stanjima velikana doprinosi odgajanju murida. Mi smo u procesu odgajanja. Ponekad nas nefs nadvlada, a ponekad mi nadvladamo njega. Budući da ga ne uspijevamo uvijek nadvladati snagom volje, te mubarek-predaje nas odgajaju. Štaviše, one bivaju uzrokom jačanja naše odlučnosti i volje.

Ukoliko ne budemo razmišljali o stanjima velikana, ukoliko budemo stalno posmatrali ljude poput nas i njihovu nestrpljivost, onda će se naša nestrpljivost još više povećati. Tako ćemo preuveličavanjem, od jedne brige napraviti hiljadu briga.

Kada su Allahova Poslanika, s.a.v.s., upitali o tome kakvo je stanje onih koji vole jedan narod, ali ne čine djela poput njih, on, s.a.v.s., je rekao: „Čovjek je sa onim koga voli.“ Ismail Hakki Bursevi, k.s., na sljedeći način tumači navedeni hadis:

„Kako god onaj ko sjedi pod užarenim suncem ima koristi kada ga zaklonu sjenkom, tako i osoba koja voli kjamil insana (potpuni čovjek) ima koristi od te ljubavi.“

Ljubav prema kjamil insanu realizuje se ukoliko čovjek čini ono što i on čini i ukoliko slijedi njegov put. Kjamil insan je milostiv, pa i ti poput njega budi milostiv. Budi strpljiv poput njega. Kada on uspijeva pokazati strpljenje spram 15 hiljada osoba, onda se i ti potrudi da se strpiš spram deset osoba. Reci: „Moj šejh se čuva harama, ispunjava sunnete, i ja želim da budem poput njega!“

Ismail Hakki Bursevi, k.s., još dodaje: „Ukoliko si shvatio suštinsko značenje rečenog, onda umjesto da čezneš da budeš zakopan pored turbeta kjamil muršida, ti čezni da se ‘zakopaš’ u njegovom ahlaku.“ Ukoliko se ukrasiš njegovim ahlakom, ako hoćeš, preseli i u Indiji, bit ćeš doveden tamo gdje je tvoj šejh. A ukoliko se nisi ukrasio njegovim ahlakom, čak i da otvore njegov kabur i tebe sahrane pored njega, ti nećeš imati nikakve koristi.

 

Časopis Semerkand

Semerkand