Sunday, December 3, 2023
ČASOPIS

Muršid, iršad i MENZIL

Ima mrtvih čije spominjanje oživljava srca, kao što ima živih čije viđenje ih umrtvljuje.

 Bišr el-Hafi, rahmetullahi alejh

Uzvišeni Allah je poslao Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi ljudima pokazao put koji ih vodi sreći i na dunjaluku i na ahiretu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgojio ashabe, radijallahu anhum, koji su odgojili tabiine. Tabiini su podigli tebei-tabiine, a oni četvrtu generaciju, četvrta petu, itd. Ovaj proces odgoja se nastavlja i do danas. Naime, prve tri generacije se nazivaju selef-i salihom ili časnim prethodnicima. Njihov nur i bereket se tako putem silsile prenosi i do današnjeg dana.

Da bismo, dakle, postigli ovaj nur i ovaj bereket, potrebno je da se vežemo za osobe koje su njihovi nasljednici ili kamil muršidi. To su takve osobe da čak i njihovo spominjanje i priča o njima oživljuje srca. Šta tek reći za druženje i blsikost s njima! 12. 07. 2023. godine na ahiret je preselio jedan muršid, Sejjid Abdulbaki el-Husejni, kaddesallahu sirrehu.

Tema broja je posvećena Menzilu, selu u kojem je živio i činio iršad. U narednih nekoliko brojeva, centralna tema časopisa bit će posvećena različitim aspektima njegovog života i iršada. Bitno je da se čita o takvim robovima, jer čitanje o njima vodi ljubavi prema njima, a ta ljubav vodi ka tome da se počnu slijediti. Slijeđenje pak vodi Allahovoj blizini. Pored teme broja, tu je niz zanimljivih tekstova koje vam preporučujemo.

 

Do skorog susreta u narednom novembarskom broju…

 Pretplatite se


Digitalni časopis

Sa godišnjom pretplatom dobivate digitalni časopis sa paketom apllikacija besplatno.

Samo paket aplikacija i digitalni časopis bez printanog izdanja godišnje je 25 km

Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 678 680

  • Semerkand Shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 144 422

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 61 303 012

Semerkand