Ko ti je potreban?

Kako se navodi u knjigama, postoje tri vrste muršida (duhovni vodič). Neki mnogo govore, neki ponekad govore, a neki skoro nikada ne govore. Muršidova odlikovanost nije u govoru, već u nazaru – pogledu. Kao manifestacija nura Uzvišenog Allaha, onako kako sunce obasjava svijet, tako i muršid obasjava srca.

Zbog toga, Mevlana, k.s., u svojoj Mesneviji kaže: “Kada prođe sezona ruža, gdje ćeš osjetiti miris ruže? Nesumnjivo, osjetit ćeš ga u ružinoj vodici?” Ruža je simbol Allahova Poslanika, s.a.v.s., a ružina vodica simbol je muršid-i kjamila (potpuni vodič), evlad-i Resula, s.a.v.s.

Draga braćo, arifi oživljavaju mrtve. Kada kažemo mrtve, ne mislimo na mrtve koji su u mezarima već na mrtva srca koja su se udaljila od islama. Oni svojim ahlakom i načinom života oživljavaju mrtve, svojom pojavom ljudima ukazuju na Pravi put, na spas.

Jedan alim, redovno je prisustvovao sohbetima Ubejdullaha Ahrara, k.s., a njegov cilj je bio da postane vekil u njegovom tarikatu. Taj alim se jedne prilike požali jednom od šejhu bliskih ljudi, govoreći: “Pune dvadeset i tri godine redovno prisustvujem sohbetima našeg šejha. A on mi nije dao niti najmanje priznanje, niti dozvolu da pričam o tarikatu.” Taj čovjek je kasnije prenio šejhu riječi alima, na šta je Ubejdullah Ahrar, k.s., rekao sljedeće: “U srcu tog čovjeka je hubb-i džah (ljubav za dunjalučkim položajem). Ovaj nakšibendijski tarikat je toliko odabran i vrijedan put, da ne može biti prepušten u emanet osobi takvoga srca.”

Nakon toga su prošle godine. Šejh-Ubejdullah Ahrar, k.s., preselio je na Ahiret. A alim je nakon nekog vremena postao kadija jednog nepravednog vladara, pa je i on narodu učinio razne vrste zuluma (nepravda). Čovjek koji je prenio njegove riječi šejhu, jedne prilike mu reče: “Doista je šejhov keramet izašao na vidjelo. Ti si usitinu zalim. Postao si kadija i činiš zulum narodu. Ko zna šta bi sve učinio narodu da je emanet nakšibendijskog tarikata dat tebi!”

O putniče Hakku, bježi od slave, titula je nevolja. Ako ne ispuniš njen hak, uništit će te. U časnom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Radi za dunjaluk onoliko koliko ćeš ostati na njemu. Radi za Ahiret onoliko koliko ćeš ostati na njemu. Čini grijehe onoliko koliko možeš podnijeti vatru.

Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu kaže: “A Allah ne voli nered!” (Bekara, 205) A najveći nered je posjedovanje loše naravi. Šta ti vrijedi da ustaješ i liježeš u tekiji, da si u njoj danonoćno, ako, čim se okreneš, ogovaraš svoga brata iz tekije! Zar se to može nazvati bratstvom?

U nakšibendijskom tarikatu traži se da budeš potpuno čist, i vanjštinjom i nutrinom. Baš kao što reče Sejjid Mahmud Samimi, k.s.: “Nakšibendija je onaj ko se pokorava Allahovim, dž.š., naredbama, ko se ukrasio Sunnetom Allahova Poslanika, s.a.v.s., i onaj ko je ostvario bliskost i prijateljstvo sa Uzvišenim Gospodarom. A njegov ahlak je ahlak Časnog Kur’ana odnosno ahlak Allahova Miljenika, s.a.v.s.”.

 

Časopis Semerkand

Semerkand