Kako musliman može činiti zulum?

Šta znamo o zulumu?

Postoji mnogo riječi koje svakodnevno možemo čuti, ali koje ne razumijevamo u njihovom stvarnom značenju. Jedna od tih riječi je zasigurno i „zulum“. Kada se ta riječ spomene, uglavnom je povezujemo sa vladarima i političarima. No, u stvarnosti, zulum, koji podrazumijeva nepravdu, tiraniju, oduzimanje i ugrožavanje drugih i njihovih prava, prelaženje granica, nešto je što je vezano za sve nas. Ukratko, zulum je svako kršenje pravila.

Na osnovu toga, možemo zaključiti da je oblik zuluma čak i bacanje ostatka od cigarete na ulicu, te tome slične stvari, a koje nam, nažalost, u našim očima ne djeluju ozbiljno i krupno! U zavisnosti o veličini onoga što se krši, može se govoriti o različitim vrstama zuluma. Najveća vrsta zuluma jeste kršenje pravila i prelaženje granica koje je uspostavio Stvoritelj. No, On nam zapovijeda da svačije pravo poštujemo i da nikoga ne zakidamo.

Prema tome, svaki zulum jeste ozbiljna i krupna stvar! Uzvišeni Allah, Koji je stvoritelj i vlasnik svega što postoji, u jednom kudsi hadisu poručuje da je Sebi zulum učinio haramom, zabranjenim, pa kako onda da bude dozvoljen robovima da ga čine! Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da je zulum tmina na Sudnjem danu. Leksičko značenje te riječi i jeste tmina, a što znači da će još na dunjaluku osobi koja bude činila zulum srce potamniti, te će se u njemu ugasiti svjetlo imana kojim se raspoznaje Pravi put i razlučuje dobro od zla, a na ahiretu će biti u tminama teškoće i patnje.

Muslimani treba da razmišljaju o vrstama zuluma, te da se preispitivaju da li neku od tih vrsta sami čine. Uglavnom, svaka promjena počinje od razmišljanja. Stoga, pročitajmo temu broja, te razmislimo da li mi kao muslimani činimo zulum, te se pokajmo i odlučimo da ćemo to trajno napustiti, pa da tako sačuvamo da nam svjetlo imana i dalje plamti u našim srcima.

Do skorog susreta u narednom septembarskom broju, inšallah…

Sabahattin Aydın

saydin@semerkand.comPretplatite se


Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 678 680

  • Semerkand Shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 144 422

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 61 303 012

Semerkand