Kada vam dođe neka vijest…

Uzvišeni Gospodar u Časnom Kur’anu kaže: „O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.“ (Hudžurat, 6)

Muslimani su i danas, jednako kako je to bilo i kroz prethodna stoljeća, izloženi raznim ispitima i patnjama. Iako se vremena i mjesta mijenjaju, iskušenja ostaju ista. Ipak, svako vrijeme nosi i sebi svojstvene poteškoće i teške ispite. Jedno od najtežih stanja koje danas muči muslimane, pa čak i cijelo čovječanstvo, jeste to što su zahvaljujući razvoju komunikacijske tehnologije porušene sve granice i što su svakojake informacije, bilo da su istinite ili ne, svima dostupne. Takvo stanje koje istovremeno otvara vrata raznim mogućnostima, također lahko unosi zbunjenost, brigu i smutnje u umove i srca.

Nesumnjivo, današnje tehnološke mogućnosti jesu blagodat ukoliko se koriste pazeći na granice Uzvišenog Allaha i na prava Njegovih robova. Isto tako, one su i propast, ukoliko se koriste u skladu sa nefsanskim prohtjevima i mjerilima.

Časni ajet koji smo citirali na početku, objavljen je nakon Pohoda na Benu-l-Mustalik. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je poslao Velida bin Ukbea, r.a., da prikupi njihov zekat. Između tog plemena i Velida, r.a., postojalo je neprijateljstvo još iz perioda džahilijeta.

Nakon što je pleme Benu-l-Mustalik saznalo da im dolazi namjesnik Allahova Poslanika, s.a.v.s., krenuli su da ga dostojanstveno dočekaju. Međutim, kada je Velid, r.a., ugledao veliku skupinu, pomisli da su krenuli da ga napadnu, pa se odmah vrati nazad i Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., kaza sljedeće:

„Pleme Benu-l-Mustalik je izašlo iz vjere, nisu mi dali zekat.“

Na to Allahov Poslanik, s.a.v.s., pomisli kako je potrebno da krene u pohod i ratuje protiv njih. Ipak, pripadnici plemena Benu-l-Mustalik saznaše za to, pa dođoše Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i obavijestiše ga da su samo krenuli da počasno dočekaju njegovog namjesnika i da nisu imali nikakve druge namjere.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., im nije odmah povjerovao, te im je poslao Halida b. Valida, sa skupinom vojnika. Naredio je Halidu b. Velidu, r.a., da krišom uđe među njih, da ispita njihovo stanje i uvjeri se da su i dalje u vjeri, pa da ukoliko je tako, prikupi zekat od njih, ili u suprotnom, da postupi prema njima onako kako se postupa prema nevjernicima.

Kada je Halid b. Velid stigao u njihovo mjesto, začuo je akšamski, a zatim i jacijski ezan. Onda je otišao i prikupio od njih zekat. Bilo je istina ono što su rekli, bilo je to pleme puno poštovanja prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. Nakon tog događaja objavljen je navedeni časni ajet.

Alimi su kasnije riječ „nepošten“ koja se navodi u časnom ajetu, protumačili na način da se radi o upozorenju za buduće generacije i o ukazivanju na potrebu da osoba nakon takvog postupanja učini tevbu. A Velid, r.a., je prema našim učenjacima zasigurno časni ashab, vjernik, te se stoga i smatra da je navedena riječ upotrebljena u generalnom značenju. Dakle, obraćanje Uzvišenog Gospodara odnosi se na sve muslimane.

Povod objave spomenutog i mnogih drugih časnih ajeta, u kojima je pouka za cijeli ummet, bili su plemeniti ashabi, r.anhum. Naša čista vjera upotpunjena je njihovim trudom, saburom i požrtvovanošću. Dok je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pomišljao da krene u pohod na pleme Benu-l-Mustalik, božanskom mudrošću, došao mu je njihov vijesnik i rekao da se radi o nesporazumu. No, nakon toga, Allahov Poslanik, s.a.v.s., ipak je odlučio da ostane u predostrožnosti te je poslao Halida b. Velida, r.a., zajedno sa skupinom vojnika, kako bi istražili šta se istinski tamo dešava te kako bi postupio u skladu sa istinom.

Ono što je Allahova Poslanika, s.a.v.s., navodilo na opreznost kada mu stigne određena vijest jesu događaji koji su se ranije desili. Naime, neka plemena su znala pozvati plemenite ashabe, r.anhum, a zatim im napraviti zamku i učiniti ih šehidima. S druge strane, neka plemena su odbijala da daju zekat. Dakle, može se desiiti da okolnosti i vrijeme potvrđuju istinitost određene vijesti, može se desiti da postoji neprijateljstvo na suprotnoj strani, mogu postojati i određeni znakovi koji ukazuju na neprijateljstvo, međutim, Uzvišeni Hakk nam naređuje da ne donosimo sud unaprijed, da istražimo i saznamo istinu.

U današenjem vremenu mi imamo različita sredstva dostavljanja i širenja vijesti, na koja smo ukazali na početku. Jedan dio tih sredstava djeluje pod kontrolom određenih agencija. Izvor koji plasira određenu vijest, u skladu sa vlastitim namjerama i ciljevima, određuje i njen sadržaj i način širenja. Štaviše, neki od njih objavljuju samo određene probrane vijesti ili određene dijelove neke vijesti, te na taj način manipulišu javnim mnijenjem. Naposlijetku, ponekad dođe do takve zamršenosti da se ne može jasno razaznati crno od bijelog.

Posljednjih godina, pojavili su se mnogi izvori vijesti koji su navodno povjerljivi, međutim, kako bi ocrnili muslimane i našu državu, služe se plasiranjem lažnih vijesti, slika i videa. Tu su prisutni sasvim očiti antivjerski i politički ciljevi. Muslimani trebaju savjesno i zajedno stati protiv toga. Ono čega se na prvom mjestu trebamo uvijek prisjećati jeste to da nam naša vjera naređuje da gajimo lijepo mišljenje o našoj braći, muslimanima, i da odmah ne prihvatamo zdravo za gotovo vijesti koje nam dolaze.

U današnjem vremenu, naročito putem društvenih mreža, omogućeno je da duhovna oboljenja i loši karakteri pojedinaca, poput virusa djeluju na čitave mase. Smutnje kojima takvo stanje biva uzrok, kvare društvo i ostavljaju duboki trag, bezuvjetno što nakon nekog vremena istina izađe na vidjelo.

U takvim situacijama, naše utočište treba biti islamski ahlak. Potrebno je da budemo pronicljivi spram onih koji pokušavaju upravljati nama i voditi nas u zavadu, te da se trudimo da hodimo putem Allahova Poslanika, s.a.v.s., kako niko ne bi bio na šteti niti od naših ruku niti od jezika.

Najveća snaga muslimana je iman. Bratstvo, osjećaj za drugoga i hrabrost, koji su sadržani u samom imanu, dovoljni su nam kako bismo stali pred bilo koju vrstu smutnje i sile. Vrijeme kada je ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., započeo sa pozivanjem u vjeru, bilo je vrijeme puno grubosti, nepravde i smutnje. Nije bilo nikoga ko se zalago za istinu i poštenje. Ali, malobrojni ashabi, r.anhum, bili su jedinstveni i pobijedili su mušrike koji su bili mnogobrojni te su istovremeno i posjedovali raznorazne mogućnosti i sredstva za borbu.

U našoj Časnoj Knjizi, postoji mnoštvo ajeta o lažnim vijestima nevjernika i dvoličnjaka, o njihovim potvorama i o načinima na koje su pokušavali pokvariti moral muslimana. Iman, čvrsto jedinstvo i pronicljivost, u svakom vremenu će štiti muslimane od svakojakih fitni i skrivenih namjera njihovih dušmana.

Sa Allahovom podrškom i pomoći…

M. Mübarek Elhüseyni

 

Časopis Semerkand

Semerkand