Gavs-i Sani Šejh Sejjid Abdulbaki el-Husejni kuddise sirruhu

Gavs-i Sani šejh sejjid Abdulbaki el-Husejni, kuddise sirruhu, koji je preselio na ahiret 12. jula 2023. godine, rođen je u selu Taruni, u okrugu Bajkan u provinciji Siirt, 1362. godine po hidžri (1943). Njegov otac, Gavs-i Azam šejh sejjid Abdulhakim el-Husejni, kuddise sirruhu, je bio šejh halidijskog ogranka nakšibendijskog tarikata. Šejh Abdulbaki el-Husejni, kuddise sirruhu, živio je sa svojim ocem u selu Taruni oko godinu i pol, da bi zatim odselili u Bilvanis, gdje su se zadržali pet godina. Nakon toga su živjeli u Kasriku jedanaest, a zatim u Gadiru devet godina. Godine 1971. nastanio se u selu Menzil sa svojim ocem Gavs-i Kasrevijem, kuddise sirruhu. Gavs-i Sanijevo djetinjstvo i mladost protekli su u obrazovanju i hizmetu. Nakon očeve smrti 1972. godine, njegov stariji brat Sejda Muhammed Rašid el-Husejni, kuddise sirruhu, je preuzeo obavezu iršada.

Tokom perioda iršada svog brata, završio je sejr-i suluk i dobio hilafet u tarikatu. Kada je Sejda Muhammed Rašid el-Husejni, kuddise sirruhu, preselio na ahiret 1993. godine, počeo je s iršadom u selu Menzil, koje pripada Kahti u Adijamanu. Šejh sejjid Abdulbaki el-Husejni, kuddise sirruhu, se tokom iršada posebno fokusirao na teme kao što su to nijet, znanje, tevba, zikr, hizmet i poniznost. Često nas je podsjećao da nijet treba stalno provjeravati i kontrolisati. Uložio je velike napore da poveća i broj i mogućnosti islamskih obrazovnih institucija, a naročito medresa. Zadužio je učenjake koji su završili ove institucije da ljudima objasne osnovna vjerska znanja, da ih upute da svoje ibadete obavljaju u skladu sa ehl-i sunnetskim učenjem i da se ponašaju shodno islamskim standardima u svim životnim oblastima.

Tokom perioda iršada, redovno je sa svojim posjetiocima, gotovo nakon svakog namaza, činio tevbu. Mnogima je pomogao da napuste zlo i okrenu se dobroti. Podsticao je sve svoje sljedbenike i muride da obavljaju zikr i uče vird u skladu s metodama nakšibendijskog tarikata. Naglasio je da je zikr suštinska potreba srca i da se nikada ne smije zanemariti. Bio je pionir u formiranju i funkcionisanju mnogih institucija i organizacija kako bi njegovi učenici, sljedbenici i muridi mogli hizmetiti u jedinstvu i uz ahlak istišare. Preporučivao je da se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegava sve ono čime se može slomiti nečije srce, da se pazi na pravo drugih, te je savjetovao da se sa svima lijepo ophodi i da se svakome iskazuje poštovanje. Gavs-i Sani, kuddise sirruhu, je imao sljedbenike i učenike diljem svijeta. Vodio je ove ljude svojim plemenitim ahlakom i omogućio im da čine mnoga dobra djela koja će im, inšallah, biti od koristi na ahiretu, te koja su obezbijedila korist cijelom čovječanstvu već na ovome svijetu. Izgradio je mnoga djela, brojne obrazovne i vaspitne centre i institucije.

Veliku važnost pridavao je pomaganju svim potlačenim i potrebitim, te pored toga što je ujedinjavao muslimane Turske, bio je povod da se muslimani diljem svijeta ujedine i da zajedno čine velika djela koja su od enormne koristi cijelome svijetu. Pokazao je ljepote nakšibendijskog tarikata cijelom čovječanstvu živeći njegove principe i ponašajući se prema njima u svom životu. Podsjetio je sve da je cilj tesavvufa da se iskreno ispunjavaju naredbe i preporuke vjere islama i da se doslijedno slijedi sunnet.

Molimo Uzvišenog Gospodara da mu podari vječni džennet, te da nama podari njegov šefat…

 

 

Časopis Semerkand

Semerkand