Ehl-i bejt

Mi i ehl-i bejt 

Centralna ličnost u životu svakog muslimana treba biti Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, jer, kako to kažu naši učenjaci, svi putevi koji vode Svevišenjem Allahu su zatvoreni, osim puta kojim je hodio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Stoga, svaki musliman treba da se upozna s njegovim životom i sunnetom, te se truditi da slijedi njegov sunnet u svom životu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pored toga što je bio Allahov izaslanik, bio i jetim, otac, imam, kadija, suprug, djed, prijatelj, borac, komandant, trgovac, otac koji je pretprio gubitak djeteta, muž koji je izgubio suprugu, bratić koji je izgubio amidžu… Dakle, prema riječima učenjaka, nema situacije u kojoj se može naći musliman, a da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio u istoj ili sličnoj.

Svako djelo koje se učini prema njegovom sunnetu, u sebi nosi blagoslov, za razliku od djela koje nije. Sam Časni Kur’an nam govori da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nama najbolji uzor, da je bio na vrhuncu ahlaka, da je slijeđenje njega i ljubav prema njemu dokaz naše ljubavi prema Svevišnjem Allahu…

Musliman treba da često donosi salavat na njega, jer, prema njegovim riječima, njemu će na Sudnjem danu biti najbliži oni koji su na njega najviše salavata donosili. Zamislimo malo, kolika je to blagodat biti njemu blizak na danu kada će, prema Časnom Kur’anu, čovjek bježati od svog brata, roditelja, sinova, kada će se svako o sebi brinuti (Abese, 33-37)… Jedino će on, sallallahu alejhi ve sellem, tada brinuti za svoj ummet, i moliti Svevišnjeg Allaha da im se smiluje. Zar to nije dovoljno, pa da nam u srcima usplamti golema ljubav prema njemu?!

Oni koji istinski slijede njegov sunnet, prema riječima Mevlaj Derkavija, kuddise sirruh, na njega donose salavat cijelim svojim bićem, a oni koji su nemarni prema sunnetu, a donose salavat, ti salavat donose samo jezikom. A salavat jezikom uz organe koji slijede sunnet, jeste svjetlo nad svjetlom! Zbog toga se potrudimo da slijedimo sunnet, ali i da donosimo salavate na njega. Slijeđenje dovodi do toga da se postane blizak onome ko se slijedi. Selman Perzijanac, radijallahu anh, premda je bio stranac, iz Perzije, postigao je čast svojim slijeđenjem, da za njega Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Selman je od nas, ehl-i bejta“. To je izrekao kao bi nas podučio važnosti slijeđenja. Jedna od pojmova koji je vezan za Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste i pojam „ehl-i bejt“. Tema broja se upravo tiče ehl-i bejta, porodice Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U poznavanje njega, sallallahu alejhi ve sellem, spada i poznavanje njegove časne porodice. Ljubav prema njemu, sallallahu alejhi ve sellem, obuhvata i ljubav prema njegovoj porodici, kao i svemu onome što je on volio. U temi broja se govori o tome ko sve čini ehl-i bejt, koje su naše dužnosti prema njima, te koje su to odgovornosti ehl-i bejta kao porodice Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Pored teme broja, tu su mnogi zanimljivi tekstovi. Pažnju bismo skrenuli na tekst koji govori o hidžabu i propisima u vezi njega. Zatim, tu je i zanimljiv tekst Atille Pamirlija, u kojem nam skreće pažnju na bitne stvari u vezi poimanja naše islamske kulture i civilizacije. Također bismo skrenuli pažnju i na tekst o odgoju djece, u kojem se govori o vjerskome odgoju tek rođene djece.

Dragi čitaoče, želimo Vam ugodno čitanje i druženje s našim časopisom. Do skorog susreta u narednom julskom broju, inšallah…

Sabahattin Aydın

saydin@semerkand.comPretplatite se

Digitalni časopis

Sa godišnjom pretplatom dobivate digitalni časopis sa paketom apllikacija besplatno.

Samo paket aplikacija i digitalni časopis bez printanog izdanja godišnje je 25 km

Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 678 680

  • Semerkand Shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 144 422

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 61 303 012

Semerkand