Sunday, December 3, 2023
KNJIGE

Duhovni odgoj u islamu

UVOD

TRI TEMELJA VJERE: IMAN, ISLAM i IHSAN

Vjera je božanski zakon koji je propisao Uzvišeni Allah, da bi njime ljudima obznanio cilj i smisao njihovog stvaranja i podučio ih na koji način će Mu činiti ibadet. Vjera nas podstiče da činimo dobra i korisna djela, a odvraća nas od onih koja su štetna.

Vjera započinje imanom, jača i upotpunjava se ibadetima, a postaje potpuna sa ihsanom. Kako se prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., vjera se sastoji od imana, islama i ihsana. Poznat je “Džibrilov hadis” na osnovu kojeg se vidi da se vjera sastoji iz ta tri temelja. “Džibrilov hadis” je zapravo događaj u kojem je Džibril, a.s., podučio ashabe, r.anhum, putem postavljanja pitanja i potvrđivanja odgovora. Hadis prenose mnogi ashabi, počevši od hazreti Omera i Ehu Hurejre r.anhum.

Džibrilov hadis

“Jednog dana sjedili smo sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s., i tada se odjednom pojavi čovjek kojeg niko od nas nije poznavao.

Imao je izrazito bijelu odjeću i jako crnu kosu, lijep miris, i nije imao niti jednog traga putovanja na sebi. Došao je do Allahova Poslanika, s.a.v.s., sjeo pred njega, pa osloni svoja koljena na njegova koljena i stavi svoje dlanove na njegovo stegno i upita:

  • Muhammede! Obavijesti me šta je to iman? AllahovPoslanik, s.a.v.s., odgovori:
  • Iman je da vjeruješ u Allaha dž.š., Njegove meleke, Njegove objave, Njegove poslanike, u Sudnji dan, i da sve dobro i loše što se događa biva Njegovim određenjem.

Čovjek mu reče: – Istinu si rekao. – i nastavi.

  • Muhammede! Obavijesti me šta je islam? Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori:
  • Islam je da posvjedočiš da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i da je Muhammed Njegov poslanik, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš mjesec ramazan, i, ako si u mogućnosti, da posjetiš Allahovu, dž.š., kuću i obaviš hadž.

Čovjek ponovo reče: Istinu si rekao.

Hazreti Omer, r.a., dodaje: “Mi smo se tom njegovom stavu začudili. Jer postavlja pitanja, a i potvrđuje odgovore Allahova Poslanika, s.a.v.s.”

Čovjek ponovo upita: Obavijesti me šta je to ihsan?

Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori:

  • Ihsan je da obožavaš Allaha, dž.š., kao da ga vidiš, jer, iako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.

Čovjek upita: Obavijesti me kada će nastupiti Sudnji dan? Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori:

  • Po tom pitanju upitani ne zna ništa više od onoga koji pita.

Potom čovjek reče: Onda me obavijesti o njegovim predznacima. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ga je obavijestio o nekim predznacima Sudnjeg dana:

  • “Kada robinja rodi sebi gospodara i kada vidiš gole, bose, siromašne beduine kako se nadmeću u izgradnji visokih zdanja.”

 Čovjek je potom ustao, umiješao se među ljude i odjednom nestao iz vida. Nedugo nakon njegovog odlaska Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče:

Dovedite mi tog čovjeka. Ashabi, r.anhum, su ustali da ga dovedu, ali ga nisu mogli naći. Tada Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče:

  • To je bio Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri. (Buhari, Iman, 37; Muslim, Iman, 1; Ebu Davud, Sunnet, 16; Tirmi- zi, Iman, 4; Ibn Madže, Maukkadima, 9; Ahmed Hanbel, el-Mus- ned, 2/426)

Iz navedenog se da zaključiti da Džibril, a.s., nije došao da bi nešto naučio, nego da bi ashabe, r.anhum, podučio vjeri. Uzvišeni Allah ga je poslao Svome Poslaniku, s.a.v.s., da bi preko njega obznanio šta su to temelji vjere.

Hadis na vrlo slikovit način predstavlja tri temelja vjere: iman, islam i ihsan… Iman je vjerovanje u sve vjerske osnove, kako je to opisano u hadisu, iman je vjerovanje u Allaha dž.š., Njegovu jednoću, Njegove meleke, objave, poslanike, Sudnji dan, i vjerovanje da dobro i zlo koje se događa biva Njegovom odredbom.

Islam sačinjavaju svi vjerski propisi, sve ono što je naređeno i ono što je zabranjeno. Dakle, islam podrazumijeva svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik, klanjanje namaza, davanje zekata, post mjeseca ramazana i obavljanje hadža.

Pored onoga što je naređeno da izvršavamo, postoje stvari kojih se trebamo kloniti, a to su harami i grijesi.

Ihsan je da stvari koje trebamo činiti radimo sa muhabetom, aškom i poletom.

Uzvišeni Hakk, nam prvo naređuje da vjerujemo i prihvatimo određene istine, i to se naziva imanom ili vjerovanjem u imanske osnove.

Nakon vjerovanja, traži da izvršavamo određene dužnosti, a da se određenih stvari klonimo, i to se naziva islamom. Zatim je potrebno da prilikom izvršavanja djela imamo na umu da nas Allah, dž.š., vidi, iako mi Njega ne vidimo. Tj. traži se od nas da Allahove, dž.š., zapovijedi izvršavamo s ljubavlju, i to se naziva ihsanom.

Iz svega navedenog je jasno da Uzvišeni Gospodar od roba traži: iman, ibadet i ahlak. Iman podrazumijeva vjerovanje u imanske osnove. O tome učimo od alima kelama (učenjaci akaidskih nauka). O ibadetima saznajemo od učenjaka fikha. A ahlak se uči ili zadobija uz pomoć Allahovih dostova – kjamil muršida.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je svoje ashabe, r.anhum, podučio imanu, islamu i ihsanu, a oni su na isti način prenosili vjeru onima koji su dolazili poslije njih.

Dakle, iman, islam i ihsan su nerazdvojni temelji naše uzvišene vjere. Jer, ukoliko nema imana, ne može biti ni islama, a ukoliko nema islama, ne može se ostvariti ni ihsan.

Muhammed Mübarek Elhüseyni


Autor: Muhammed Mübarek Elhüseyni

Originalni naziv: Ehl-i tasavvuf

Prijevod:

Dženan Hasić, prof.,

hafiz Harzudin Škiljan, prof.,

hafiz Kenan Ćehajić, prof.,

Suada Srabović, prof.

ISBN: 978-9958-665-27-1

Izdavač: Semerkand

Broj strana: 347

Izdanje: 1

Godina: 2019.

Jezik: Bosanski jezik

Vrsta uveza: Meki uvez

Pismo: Latinica

Veličina: 150×210

Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina


IZVOD IZ SADRŽAJA


Za kupovinu knjige može nas kontaktirati putem forme ispod:

 

Semerkand