Da li me Uzvišeni Allah voli?

Najvažnije pitanje koje sebi svaki musliman treba sebi postavljati jeste pitanje: „Da li me Uzvišeni Allah voli?“ Jer ukoliko On zavoli neku osobu, onda, prema hadisu, u tom slučaju On biva zaštitinik te osobe u svakoj situaciji, a ima li išta od toga bolje?! Uzvišeni Allah nam u Kur’anu Časnome, a kao i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisima, govore o robovima koje On voli. Jedan od najvećih dokaza Njegove ljubavi prema nama jeste to što nam je podario da budemo od onih koji Mu se obraćaju, koji su odani Njegovoj vjeri i koji slijede sunnet Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Imam Ša’rani, rahimehullah, u svome djelu „Upozorenje zavedenim“ navodi sljedeće kazivanje u vezi jedne velike pobožnjakinje iz Basre, Ša’vane, rahimehallah:

„Ša’vana je jedne prilike molila: ‘Allahu moj, tako Ti Tvoje ljubavi prema meni, oprosti mi!’ Na to su je upitali: ‘Odakle znaš da te Allah voli?’ Odgovorila je: ‘Da me On ne voli, ne bi me držao pred Sobom bez sna, dok ostali svijet spava.’“

Dakle, dokaz Njegove ljubavi prema nama jeste najveća blagodat koju nam je podario, a to je iman! Budući da nam je na taj način iskazao Svoju ljubav prema nama, mi treba da Mu je uzvratimo.

U temi broja smo pripremili tekst o robovima koje Uzvišeni Allah voli. Pročitajmo tekst i pogledajmo da li se nalazimo u nekoj od tih grupa! Pored teme broja, priredili smo i tekst koji govori o zahvalnosti Uzvišenom Allahu, a što je u bliskoj vezi s ljubavlju prema Njemu. Ona osoba koja Njega voli, bit će Mu i zahvalna. Ljubav prema Uzvišenom Allahu i zahvalnost prema Njemu jesu dvije prožete i uvjetovane stvari. Ako ima jedne, ima i druge.

Osim toga, tu je niz zanimljivih tekstova. Pažnju bismo skrenuli i na tekst o tevessulu, a koji predstavlja samo prvi dio studije koja će biti u nastavcima objavljivana u našem časopisu. Želimo Vam ugodno čitanje i da se okoristite informacijama i znanjima koja budete usvojili, te da Vas Uzvišeni Allah učini od onih koje On voli i koji Njega vole!

Do skorog susreta u narednom aprilskom i ramazanskom broju…

Sabahattin Aydın

saydin@semerkand.comPretplatite se

Digitalni časopis

Sa godišnjom pretplatom dobivate digitalni časopis sa paketom apllikacija besplatno.

Samo paket aplikacija i digitalni časopis bez printanog izdanja godišnje je 25 km


Kontakt:

  • Semerkand: 14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 678 680

  • Semerkand Shop: Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 62 144 422

    • Telefon, Viber, WhatsApp: (+387) 61 303 012

Semerkand