Čisti vjernici čiste vjere

Uzvišeni Gospodar u našoj blistavoj Knjizi, Časnom Kur’anu, kaže: “I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo.” (Furkan, 48) Mufessiri su za dio u kojem Allah, dž.š., kaže “I mi s neba čistu vodu spuštamo”, kazali da je Uzvišeni Hakk takvim opisom vode na najljepši način ukazao na blagodat koju ona predstavlja. Naša čista vjera, islam, pridaje veliku važnost čistoći. U Časnom Kur’anu se spominju mnoge riječi koje su nastale od korijena “tuhr” i koje govore o čistoći. Neki od primjera su riječi abdest, gusul i tejemmum (Ma’ide, 6), održavanje Mesdžidu ‘l-harama čistim (Bekara, 125; Hadž, 26), čišćenje odjeće (Muddessir, 4), i sl.

Spominjanje čistoće široko je zastupljeno i u hadiskim zbirkama. Kroz takva djela vidimo koliku su važnost čistoći pridavali Allahov Poslanik, s.a.v.s., i plemeniti ashabi, r.anhum. A što se tiče fikhskih djela, ona upravo započinju poglavljima o taharetu (čistoći), vrstama vode koju ljudi mogu koristiti u svrhu čišćenja, i neophodnim uvjetima da bi ta voda bila čista. Fikh pomno obrađuje sve te uvjete, ne samo radi pojedinca, već i kao domen koji se tiče zdravlja zajednice. Uz to, mi učimo farzove, sunnete i edebe u pogledu održavanja čistoće. Jer, čistoća je preduslov za obavljanje mnogih ibadeta. Štaviše, jednako je važno da vjernik održava čistim mjesto gdje obavlja ibadete kao i vlastito tijelo. Uvjet za ispravnost ibadeta je i čistoća mjesta na kojem se obavlja. Iz djelā o lijepom ahlaku učimo da musliman treba voditi računa o čistoći, u osami i u društvu. Sve su to dokazi koji ukazuju na to koliki značaj čistoći pridaje naša vjera. U okviru naše svakodnevnice, slijedeći Sunnet Ponosa svjetova, Allahova Poslanika, s.a.v.s., mi peremo ruke prije i poslije jela, uzimamo abdest prije spavanja i obnavljamo ga nakon buđenja. Uz to, mi, kao mu’mini, ne uzimamo gusul samo onda kada je to nužno, već i povodom različitih prilika, čime također slijedimo časni Sunnet. Objašnjavajući mudrost čistoće kao naredbe, učenjaci su naglasili da je vođenje računa o čistoći istovremeno pokoravanje Allahovoj, dž.š., naredbi, kao i briga o vlastitom i zdravlju čitave zajednice.

Vjernik koji posvećuje pažnju svakodnevnom čišćenju vodom, koji pet puta dnevno, prilikom uzimanja abdesta, pere dijelove tijela koji su u dodiru sa okolinom, pored toga što time čini ibadet, istovremeno biva zaštićen i od mnogih bolesti. Iako mnogi hemijski preparati koji se koriste prilikom čišćenja imaju dosta negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje, voda je potpuno čista od toga. Uzvišeni Gospodar opisuje vodu kao “potpuno čistu”. Božanskom mudrošću, voda oživljava zemlju i omogućava ljudima opstanak, te istovremeno ima i svojstvo čišćenja. Još jedna od ljepota naše vjere jesu naredbe i savjeti kroz koje čovjeka štiti od bolesti. Nauka koja se naziva Tibb-i Nebevi, (Poslanikova medicina) mnogo više se fokusira na mjere predostrožnosti kako se čovjek ne bi razbolio, negoli na samo liječenje. Jer, za čovjeka je suštinski bitno da pazi na svoje zdravlje i da bude svjestan njegove vrijednosti. Najočitiji dokaz tome je savjet Allahova Poslanika, s.a.v.s., koji glasi: “Budite svjesni vrijednosti zdravlja, prije nego se razbolite.

Kao što znate, kako u našoj državi, tako i u cijelome svijetu, preduzimaju se mjere protiv širenja zarazne bolesti. Na prvom mjestu, dužnost svakog vjernika je da se pridržava tih mjera. Jer, tako nam nalaže naša vjera. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je savjetovao da kada se u nekom mjestu pojavi kuga (ili druga vrsta zarazne bolesti), ljudi ne idu u to mjesto, kao i da oni koji se tu nalaze ne napuštaju to mjesto. (Buhari, Tib, 100; Muslim, Selam, 92-97) U izvorima se navodi da je komandant vojske sirijskog područja Ebu Ubejde b. Džerrah, r.a., negdje na putu između Šama i Hidžaza sreo hazreti Omera, r.a., i rekao mu da se u Siriji pojavila kuga, pa je hazreti Omer, r.a., odlučio da ne ide tamo. Na to ga je komandant upitao: “Da li ti to bježiš od Allahovog kadera?”, a hazreti Omer, r.a., mu je odgovorio da se od Allahovog kadera utječe ponovo Njegovom kaderu. (Buhari, Tib, 30; Muslim, Selam, 100) Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Poslan sam da upotpunim lijep ahlak.” Lijep ahlak ne znači samo uspostavljanje lijepog odnosa sa ljudima. Ahlak kao cjelina predstvalja sve postupke i reakcije vjernika u toku ovosvjetskog života. Vjernik najprije treba paziti na svoj ahlak i svoje postupke spram Uzvišenog Gospodara, a zatim spram sebe i svih drugih vjernika. Mjere protiv zarazne bolesti kojima smo već duže vrijeme izloženi, trebale bi biti prilika da sebe prekontrolišemo u svakom smislu, te da sagledamo kakav je naš ahlak. Na taj način moći ćemo posmatrati dešavanja sa ibretom i poukom. Vjernici su poput jednog tijela, zajedno djeluju, klone se smutnje i nereda, te svijet oko sebe posmatraju pogledom pronicljivosti.

Mi smo najprije dužni da budemo zadovoljni božanskom odredbom. Takav treba biti stav vjernika. Vjernik ne smije zapadati u stanje straha zbog opskrbe i dunjaluka, već treba biti posjednik tevekkula. Međutim, biti zadovoljan onim što dolazi od Allaha, dž.š., ne znači bacati sebe u opasnost. Ne zaboravimo da smo dužni da čuvamo sebe, svoje porodice i okolinu od svakog zla. Prema tome, shodno božanskoj naredbi i savjetima Allahova Poslanika, s.a.v.s., moramo biti oprezni i pridržavati se naredbi. Vjernik je pronicljiva osoba i nikada ne zanemaruje mjere predostrožnosti. Ukoliko se mi, kao vjernici, budemo pridržavali mjera protiv širenja epidemije, time smo ispunili dužnost spram sebe i drugih. U suštini, bilo to u vrijeme epidemije ili ne, vjernik je osoba koja uvijek štiti sebe i druge. U vjerničkom srcu ne može postojati strah zbog dunjaluka niti želja za dugim životom. Ukoliko i postoji, vjernik nastoji da takvo nešto izbaci iz svoga srca. U ovim danima trebamo se čuvati pesimizma i trebamo se truditi da se što više okoristimo kroz tefekkur, tevekkul, pomaganje drugima koliko smo u stanju, kroz ibadete i dove. Trebamo se potruditi da vrijeme iskoristimo u promišljanju, tevbi i ibadetima. Neka nas Uzvišeni Gospodar sačuva i neka nas hurmetom Svoga časnog imena “Eš-Šafi” izliječi od svih tjelesnih i duhovnih bolesti.

Sa Allahovom, dž.š., podrškom i pomoći…

Muhammed Mubarek ElHuseyni

 

 

Časopis Semerkand

Semerkand