Čije društvo je bolje?

Pir rifaijskog tarikata Ahmed er-Rifai, k.s., u djelu “Burhanu ‘l-muejjed: Čvrsti dokazi”, kazuje:

Brate moj! U svim poslovima, zahirskim i batinskim, čvrsto prigrli Šerijat. Čuvaj svoje srce od zaborava u pogledu spominjanja Allaha, dž.š. Čini hizmet siromasima i garibima. Kloni se lijenosti i požuri sa činjenjem dobrih djela. Nastoj da postigneš Allahovo zadovoljstvo i ne odvajaj se sa Njegove kapije. Navikni svoj nefs na noćni ibadet i čuvaj se činjenja djela sa rijalukom (pretvaranje). Bilo da si u društvu ili u samoći, plači nad svojim grijesima iz prošlosti. Dunjaluk je samo isprazna iluzija; sve što je na njemu osuđeno je na nestanak. Želja dunjalučara je dunjalučki život, a želja bogobojaznih robova je ahiretski život.

Čuvaj se iznošenja neistinitih tvrdnji. Čuvaj se prijateljevanja sa lošim ljudima, jer rezultat druženja s njima je kajanje. To kajanje se u Kur’anu spominje riječima: “Kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo.” (Furkan, 28) i “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!” (Zuhruf, 38) Stoga, kloni se društva loših ljudi, kako na Sudnjem danu ne bi bio od onih koji će navedenim ajetima iskazivati svoje žaljenje. A tog Dana će kajanje biti uzaludno i tvoje riječi će biti nečujne. Brate moj! Tvoja opskrba će se potrošiti, tvoja odjeća će se iznosati, ali djela koja činiš zasigurno ćeš naći pred sobom. Povratak Allahu je neizbježan kraj, kad-tad ćeš se rastati od svojih voljenih. Početak dunjalučkog života je djetinjstvo, slabost i bespomoćnost, a kraj je smrt i kabur.

Kada bi oni koji žive na dunjaluku ostajali vječno na njemu, onda se ni njihove kuće i domovine ne bi urušavale. Stoga, veži svoje srce za Allaha, dž.š., i sva svoja stanja prepusti Njemu. Na putu Allahovih, dž.š., dostova ponizno hodi. U hizmetu se drži Pravoga puta, ne skrećući sa staze Šerijata. Očisti svoj nijet, i svoje srce čuvaj od traženja naklonosti ljudi.

AHMED ER-RIFAI, K.S.

 

 

Časopis Semerkand

Semerkand