Sunday, April 14, 2024
POČETNATEKSTOVITEME

Čemu ta otuđenost?

IBN ATAULLAH EL-ISKENDERI, KADDESALLAHU SIRREH 

Poznati sufijski alim iz 14. stoljeća i jedan od pirova  šazilijskog tarikata Ibn Ataullah el-Iskenderi,  kaddesallahu sirreh, u svome djelu “Tadžu ‘l-arus”  navodi sljedeća upečatljiva upozorenja:  Najbolje što rob može tražiti od svoga Gospodara  jeste da mu podari istikamet, dakle, ustrajnost na  Pravome putu. U časnom ajetu se kaže: “Uputi nas  na Pravi put.” (Fatiha, 5)  I ti od Uzvišenog Allaha traži da ti podari istikamet.  A istikamet je da u svakoj situaciji budeš u stanju  u kojem će Gospodar biti zadovoljan tobom. To ćeš  pak postići jedino tako što ćeš čvrsto slijediti ono  što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, donio od  Uzvišenog Gospodara.

Čija ljubav bude isključivo  radi Allaha, dželle ša’nuhu, Allah će mu iz Svoje  plemenitosti podariti veliko dobro.  Stanje salika (putnik Hakku) nalikuje na stanje  čovjeka koji kopa rupu u zemlji ispod koje se nalazi  voda. Takva osoba, kopajući malo po malo, na koncu  će doći do vode.  A stanje onoga koga Uzvišeni Gospodar privuče  Sebi (džezbom) nalikuje na stanje onoga nad kim se,  kada ožedni, nadvije oblak te se iz njega sruči kiša,  pa tako bez ikakvog napora dođe do vode.  Ako svom nefsu budeš davao sve ono što poželi  i što voli, tvoje stanje će ličiti na stanje osobe koja  u kući drži zmiju i hrani je svakoga dana, sve dok je  na koncu ta zmija ne usmrti.

Da ti nije dat nefs, nego samo ruh, ti bi bio pokoran,  ne bi se suprotstavljao. A da ti je dat samo  nefs, a ne i ruh, onda bi bio nepokoran. Kako god  je Uzvišeni Allah pčeli dao instinkt da pravi med, ali  i instinkt da ubode žaokom, tako je i tebi dao srce,  ruh, nefs i prohtjeve. Zbog toga i tvoje stanje biva  različito.  Pčelinje pravljenje meda je manifestacija Allahovog,  dželle ša’nuhu, imena “El-Berr”, dok je ubod  žaokom manifestacija imena “El-Kahhar”. Želja  Uzvišenog Allaha je bila da pozive nefsa priguši  postojanjem srca, te da pozive srca priguši postojanjem  nefsa.  O Allahov robe! On od tebe traži da Mu robuješ. A  ti si okrenuo lice od Njega i odabrao da budeš nepokoran.  Ti se možeš usmjeriti Allahu, dželle ša’nuhu,  jedino robovanjem. On Uzvišeni nije zadovoljan da  se robuje nekome mimo Njega.

Dunjaluk stoji na putu ahireta i biva preprekom  onima koji žele postići ahiretske blagodati. A ahiret  stoji na putu Uzvišenog Allaha i biva preprekom onima  koji žude da što prije stignu do Njega.  Bez sumnje Allahovo, dželle ša’nuhu, dobročinstvo  prema tebi se ogleda u tome što ti pokazuje tvoje  grijehe, a sakriva ih od ljudi. Ako ti podari dunjalučke  blagodati, a ne budeš iskazivao zahvalnost, te  blagodati će za tebe postati teret.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:  “Čak i malo dunjaluka čovjeka može odvratiti  od ahireta.” (Sa’lebi, El-Dževahiru ‘l-hisan fi tefsiri ‘l-Kur’an,  3/248. Dodatno pogledati Ahmed b. Hanbel, El-Musned, 5/197)  Neki čovjek je imao ženu koja mu je kazala: “Ja  ne mogu podnijeti da budeš daleko od mene i da se  baviš drugim ljudima!”  Tada se iz gajba začuo glas: “Ova žena želi da joj  u potpunosti predaš svoje srce, iako ona nije tvoj  stvoritelj. Pa kako onda da Ja ne tražim da svoje  srce u potpunosti posvetiš Meni?!”

 

 

Časopis Semerkand

Semerkand