Časopis Semerkand br. 120: Ko nam je prijatelj?

Tema broja: Ko nam je prijatelj?
Riječ urednika:

Šta se desilo s prijateljstvom?

Ne znam da li je to posljedica savremene kulture osamljenosti i samostalnosti, ali u svakodnevnom govoru sve manje čujemo riječ “dost” (prijatelj). Možda je to zbog mobitela koji su u ru-
kama svih nas, pa imamo osjećaj da su nam svi ljudi na svijetu dostovi… Kakve dane živimo! Umjesto pitanja “Ko nam je prijatelj?”, danas je mnogo smislenije postaviti pitanje “Šta je prijatelj, šta je
prijateljstvo?”

Određeni stručnjaci vežu tu dekadenciju za zavjere koje su na snazi na globalnom nivou. Ukoliko je ta tvrdnja tačna, onda ulazimo u “novu eru” u kojoj će biti potrebno sve ponovo definisati, u kojoj će poznate riječi i pojmovi izgubiti svoje značenje i vrijednost.

Mi naravno ne vjerujemo da se bilo šta, sem Allahove, dž.š., odredbe, može realizovati. U potpunosti smo uvjereni u to da je i ta odredba manifestacija milosti Uzvišenog Hakka. Međutim, mnoge vrijednosti koje propadaju kroz sito našeg vremena, na nivou sebeba, iznose na vidjelo ono što zanemarujemo. Naprimjer, da li je pojam prijateljstva, kao jedne od svevremenskih vrijednosti
čovječanstva, ispod ili iznad tog sita?

Nakon što pročitate naše tekstove, dat ćete nam za pravo. Mi, vjernici, ne možemo sebi dozvoliti luksuz da svoje probleme preusmjerimo drugima. Nikada to nismo ni mogli.

Kada se pojavi neka praznina, ona mora biti popunjena, priroda ne trpi praznine. No, veoma je važno ko tu prazninu popunjava i čime? Prema tome, vjernici nemaju pravo na posustajanje, moraju
se boriti do posljednjeg daha.

Kada kažemo dost i prijateljstvo, onda govorimo o početnoj tački iskrenog i istinskog suočavanja sa samim sobom. Stoga, suočimo se, i pokušajmo sami sebi dati odgovore na pitanja šta je to prijateljstvo i s kim to mi prijateljujemo?
Do skorog susreta u januarskom broju, inšallah…

Urednik SABAHATTİN AYDINPretplatite se

Porodični magazin semerkand svakog mjeseca na vašoj adresi.

Godišnja pretplata iznosi 44 km

Polugodišnja pretplata iznosi 24 km

Vašu pretplatu možete izvršiti uplatnicom  na broj žiro računa:

186-121-03100973-72     Ziraat Banka BH d.d.


Primjer uplatnice:

Prilikom popunjavanja uplatnice obavezno upišite vaš broj telefona  kako bi vas, u slučaju potrebe, mogli kontaktirat.

Kontakti

Semerkand:
14. Maja (Kasindloska) br 14., 71210 Ilidža, Sarajevo

Semerkand shop:

Abadžiluk 2, Baščaršija, 71000, Sarajevo

033 921-122
062/678-680

Semerkand