Budimo blizu dobrih, a udaljimo od loših ljudi

Jedan od evlija iz 12. stoljeća, pir rifaijskog tarikata, Sejjid Ahmed er-Rifai, k.s., u svome djelu „el-Burhanu ‘l-Mujjed: Čvrsti dokaz“ kaže:

Brate moj! U svim poslovima, zahirskim (pojavnim) i batinskim (duhovnim), prigrli Šerijat. Čuvaj svoje srce od zaborava na zikr Allaha, dž.š. Čini hizmet siromasima i garibima. Ne dozvoli da te obuzmu umor i ljenost. Požuri sa činjenjem dobrih djela. Trudi se da postigneš Allahovo, dž.š., zadovoljstvo. Nastoj biti na Njegovoj kapiji. Navikni svoj nefs na noćne ibadete i ne kvari svoja djela pretvaranjem. Kaj se za učinjene grijehe kada si sa narodom i kada si sam.

Evladu moj! Svijet je isprazni san, ono što je na njemu, osuđeno je na nestanak. Želja onih koji su se udaljili od Allaha, dž.š., je dunjaluk, a želja bogobojaznih je Ahiret.

Kloni se lažnog svjedočenja. Neka tvoj iman bude čvrst i nepokolebljiv. Ne upošljavaj razum šejtanskim vesvesama. Kloni se druženja sa lošim ljudima, jer kraj takvog prijateljstva je kajanje, a na Sudnjem danu će ti donijeti tugu. U Časnom Kur’anu je obznanjeno da će onaj ko bude imao loše prijatelje reći: „Teško meni, kamo sreće da toga i toga za prijatelja nisam uzeo!“ (Furkan, 28)

Obznanjeno je i da će onaj ko se udalji od spominjanja Allaha, dž.š., i za prijatelja uzme šejtana, reći: „Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!“ (Zuhruf, 38)

Kloni se druženja sa lošim ljudima, pa da na Sudnjem danu, kajući se što si prijateljevao sa njima, ne budeš primoran da izgovaraš navedene ajete! Znaj da je tada kajanje beskorisno i riječi nemaju utjecaja!

Evladu moj! Potrošit ćeš svoju hranu i odjeću, i susret ćeš se sa onim što si činio. Dolazak Allahu, dž.š., je neizbježan kraj. Rastanak od voljenih je obećanje koje će biti održano. Početak dunjaluka je nemoć, a kraj je smrt i kabur. Da su oni koji žive na dunjaluku vječni, ne bi njihove kuće i domovine bili srušeni.

Budući da je tako, veži svoje srce za Allaha, dž.š. Okreni lice od svega sem Njega Uzvišenog. Sva svoja stanja prepusti Njemu. Koračaj ponizno putem Allahovih, dž.š., dostova. Slijedi put Šerijata kako bi pronašao Pravi put. Čuvaj svoj nijjet od vesvesa. Ako je na Allahovoj, dž.š., kapiji, jedi suhi hljeb i sol, ali ako nije na Njegovoj kapiji, onda ne jedi, pa makar bilo svježe pečeno meso i med.

Kako bi stekao opskrbu, prihvati se Šerijatom dozvoljenih sredstava. Nipošto se ne služi spletkarenjem i varkama.

Čuvaj se povrijeđivanja srcā Allahovih, dž.š., dostova. Posjećuj rodbinu i počasti ih. Oprosti onome ko ti učini nepravdu.

 

Časopis Semerkand

Semerkand