Baščovan i nezrelo voće

Glavni cilj čovjekovog stvaranja je robovanje Allahu, dž.š., dakle, ibadet. No, ibadete je potrebno obavljati uz ihlas i to je ono što je teško. Onaj ko djela učinjena radi Allaha, dž.š., ne kvari niskim nefsanskim interesima, ko učinjena dobročinstva ne smatra vrijednim i ne uznosi se radi njih, taj posjeduje ihlas. Šejh Fethullah Verkanisi, k.s., opisao je tesavvuf kao put postizanja ljubavi prema Allahu, dž.š., zarad postizanja ihlasa.

Postizanje muhabeta, na početku nefsu pada teško. Jer, nefs teži trenutnim zadovoljstvima i ne voli poslove koji zahtijevaju trud. Za nefs su ahiretske nagrade daleke, a ovosvjetski užici su pred njim. Ne birajući između halala i harama, nefs odmah želi postići te užitke, a to je prepreka istinskom robovanju. Kako bi se ta prepreka savladala, potreban je veliki trud, a kako bi se postigao krajnji cilj, potrebna je ljubav. Put prekidanja veze sa svime osim sa Allahom, dž.š., najprije polazi od ljubavi prema Njemu Uzvišenome.

Ljubav koju su plemeniti ashabi, r.anhum, osjećali prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., njegovim himmetom i bereketom, prerasla je u ljubav prema Allahu, dž.š. Budući da danas nije moguće vidjeti Allahova Poslanika, s.a.v.s., vežući se za potpunog muršida koji se ukrasio njegovim ahlakom, mi možemo pronaći put postizanja božanskog muhabeta.

Šejh Ali Dekkak, k.s., kazuje da su ljudi u potrebi za kjamil muršidom isto kao što su voćke u potrebi za baščovanom.

Šejhulislam Zekerija Ensari, k.s., je rekao: „Učenjaci i fakihi koji se ne sastaju sa Allahovim, dž.š., dostovima su poput bajatog i neslanog hljeba.“

Ali Havas, k.s., veli: „Onaj ko traga za znanjem, ne može postići potpunost, sve dok se ne veže za istinskog šejha. U protivnom, znanje će mu donijeti nadmenost, i zapast će u bolest hvalisanja pred ljudima. A to je jedna od nefsanskih zamki.“

Muhammed b. Hani, k.s., je rekao: „Brate moj! Uđi pod odgoj potpunog muršida i kreni Pravim putem. Njemu čini hizmet. Pazi na svoja djela. On želi da se tvoj nefs ukrasi ahlakom i djelima Allahova Poslanika, s.a.v.s., i plemenitih ashaba, r.anhum. To je dugo putovanje, nemoj misliti da je kratko! Jer, nefs će te pod izgovorom ovosvjetskih poslova sputavati na putu ka tvome cilju. Ma koliko veliko bilo tvoje znanje, ono će te učiniti uznositim. Koliko je učenjaka zapalo u samoljublje zbog svoga znanja, i tako doživjelo štetu, ne vidjevši tu skrivenu opasnost.“

Šejh Abdulgani Nablusi, k.s., u svome djelu „Mitfahu ‘l-maijje“ navodi da šejha koji će čovjeku ukazati na ispravan put treba posmatrati kao kapiju koja vodi Uzvišenom Hakku. Šejh Muhammed Behri, k.s., iskazao je to kroz stihove: „Ja Resulallah, ti si kapija Uzvišenog Hakka, onaj ko Njemu teži, bez tebe ne može doći u Njegovu blizinu.“

Budući da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kapija od nura koja vodi Allahu, dž.š., tako su i njegovi, s.a.v.s., duhovni nasljednici, istinski alimi i muršidi, kapije ka Uzvišenom Allahu. Međutim, ne smijemo zaboraviti na to da muršid ne može uputiti onoga koga on želi, kao što ni Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije mogao uputiti koga je htio. Čovjeka može uputiti samo Allah, dž.š. Muršidi su liječnici srca, i oni su samo vodiči i vesile ka Allahu, dž.š.

 

Časopis Semerkand

Semerkand