Sunday, December 3, 2023
POČETNATEKSTOVITEME

Ako jednom slomiš srce…

Uzvišeni Gospodar u časnom ajetu kaže: “Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine (…).” (Al-i ‘Imran, 159) Citiranim, i mnogim drugim sličnim ajetima, Uzvišeni Gospodar nam naređuje da budemo prijatna i lijepa govora, te da budemo blagi i plemeniti, a odvraća nas od grubosti, osornosti i bahatosti. (Isra’, 23, 28; Nisa’, 5, 8; Taha, 44) Allahov Poslanik, s.a.v.s., je riječima: “Lijepa riječ je sadaka.” (Buhari, Edeb, 34) također ukazao na važnost lijepog i prijatnog govora. Unatoč svim mukama i teškoćama koje je podnosio na Allahovom, dž.š., putu, prema svojim ashabima, r.anhum, se uvijek odnosio sa osmijehom na licu, koji je bio odraz velike ljubavi i samilosti iz njegovog srca. Takvi su bili i plemeniti ashabi, r.anhum, kao i ostali Allahovi, dž.š., dostovi koji su išli tragom Ponosa svjetova, Pejgambera, s.a.v.s. Svojom plemenitošću, obazrivošću i ljubaznošću osvajali su ljudska srca.

Ponekad čak, iako su i sami bili u teškim mukama, svojim nasmijanim čehrama, ulijevali su smiraj i radost u srca ljudi oko sebe. Svi postupci Allahovih potpunih robova, kjamil insana, su zarad Allahova zadovoljstva. Oni vole radi Allaha i mrze radi Allaha, dž.š. Ponašaju se prirodno, onako kako im nalaže njihova nutrina. U njihovim postupcima nema pretvaranja niti lukavih i podmuklih namjera. Svojom dobrotom, plemenitošću, praštanjem i tolerantnim pristupom, privlačili su na Pravi put čak i one najgrešnije i najlošije ljude. Ili su, ako ništa drugo, doprinosili da se njihovo zlo smanji. Jedan od najvećih strahova Allahovih, dž.š., dostova jeste strah da slome ili povrijede nečije srce. Jer, srce je mjesto na koje Uzvišeni Gospodar gleda. Govoreći o tome, imam Rabbani, k.s., navodi: “Ne postoji ništa što je bliže Uzvišenom Gospodaru, nego što je to srce. Stoga, bilo da je u pitanju vjernik ili pak nepokorni rob, pazite da ne povrijedite srce. Komšija, čak i da je nepokorni rob, ima svoja prava koja su zaštićena. Aman, klonite se toga! Jer, nakon nevjerovanja ne postoji grijeh koji je toliko ružan kod Uzvišenog Allaha, kao što je to vrijeđanje srca.”

Hazreti Mevlana, k.s., je rekao: “Jedno slomljeno srce, koje za tebe nema vrijednost ni obične slame, vrednije je od Arša, Kursa, Levh-i mahfuza i Kalema. Čak i da je osoba omražena među ljudima, nikada ne preziri njeno srce. Unatoč omraženosti, srce ostaje vrijedno. Dobro znaj, ukoliko slomiš i povrijediš srce – koje je mjesto Allahova pogleda – čak i da pješke odeš do Kabe, ne možeš iskupiti svoj grijeh.” Sadati kiram (plemeniti prvaci) su riječima: “Ne gazite po leđima sufija. Budite blagi, iskreni i ponizni. U svakom trenutku budite svjesni svoje ovisnosti. Ne lomite srca. Srce je poput Kabe, mjesto Allahova pogleda. Dobro pazite! Ako slomite nečije srce, ostat ćete lišeni muhabeta.”, upozorili da će sufija koji povrijedi srce izgubiti ašk i muhabet. Nisu samo abdest, namaz i slični ibadeti dobra djela. Lijep ahlak je također dobro djelo. Mi ne možemo znati ko ima kakav položaj kod Uzvišenog Allaha.

Stoga, nikoga ne smijemo prezirati i ne smijemo vrijeđati bilo čije srce. U jednom hadisu se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koliko je samo onih čija se kosa pomiješala s bradom, koji su odjeveni u staru i pocijepanu odjeću i kojima niko ne pridaje nikakvu važnost, a kada bi se zakleli Allahom, Allah ne bi dozvolio da njihova zakletva propadne.” (Tirmizi, Menakib, 54/3854) A šta ako je osoba kojoj – kako se to navodi u hadisu – ne pridajemo važnost i čije smo srce slomili, neko ko spominje Allaha, dž.š., i čije srce gori Njegovim aškom… Kakvo će onda biti naše stanje? Da li će vlasnik tog srca, Uzvišeni Gospodar, biti zadovoljan time, i da li će nam tek tako preći preko toga?

Velikani su kazali da se zbog vrijeđanja srca evlije zatrese čak i Uzvišeni Arš. A ko bude uzrokom da se zatrese Arš, veoma lahko može dovesti u opasnost svoj iman. Ponekad povrijedimo nečije srce, a ta osoba ni na koji način ne uzvrati na to. Unatoč velikom bolu koji u sebi proživljava, strpi se, spusti glavu, prepusti svoju tugu Uzvišenom Allahu i ode. To je mnogo opasno. Naplata za učinjeni zulum uobičajeno ne čeka mnogo, dolazi brzo, iznenada. Jer, Uzvišeni Gospodar brzo svodi račun za nepravdu.

Dok je Ibrahim Hakki, k.s., bio dječak od nekih sedam- osam godina, njegov učitelj, Ismail Fakirullah, k.s., ga je poslao sa posudom da donese vode sa izvora. I baš kada je Ibrahim Hakki, k.s., htio da napuni posudu, pojavi se neki konjanik koji potjera konja prema njemu, prekoravajući ga riječima: “Bježi odavde dijete!” Pokušavajući da pobjegne ispred konja, dječak pade i razbi posudu. Sav uplakan vrati se u tekiju i ispriča učitelju šta se dogodilo. Shvativši da njegov učenik zbog svog edeba nije ni na koji način uzvratio čovjeku, Ismail Fakirullah, k.s., mu reče: “Odmah idi i reci nešto ružno tom čovjeku!” Dječak je otišao, ali ponovo ga njegov edeb spriječi da uputi bilo kakvu ružnu riječ. Vrati se u tekiju i obavijesti o tome svoga učitelja, a on na to uzdahnu: “Šteta, čovjek se upropasti zbog jedne posude.”, te ga ponovo posla do izvora. Dječak odlučnim koracima krenu, želeći da ovaj put uistinu uzvrati čovjeku, ali, već je bilo kasno. Čovjek je ležao mrtav na zemlji, jer ga je njegov konj zbacio s leđa…

Iz navedenog primjera vidimo koliko je opasno povrijediti srce čak i malenog djeteta. Upozoravajući na to, plemeniti prvaci su u jednom sohbetu kazali: “Čovjek treba biti poput mosta. Preko mosta prelazi svako, i učen i neuk i licemjer. Treba biti poput zemlje, koliko god da se neko ljuti na njega, ne treba to uzimati k srcu i treba postupati blago. Svome sagovorniku ne treba odgovarati ružnim riječima. Ne treba govoriti: “Ti si meni rekao tako i tako, učinio si mi to i to!” One koji ga kude, treba nastojati razumjeti i ne treba se smatrati boljim od njih. Naprotiv, treba im poljubiti ruku. Većina vaše braće ne mora znati šta ste sve učinili i podnijeli u ime hizmeta. Dovoljno je da vašu tegobu zna Allah, dž.š. Neka vas ne pokolebaju riječi ljudi. Ono što činite, činite radi Allahova zadovoljstva, za hatar onih koje On Uzvišeni voli.” Da nam Uzvišeni Gospodar svima oprosti za hatar Svojih voljenih robova.

Sa Allahovom, dž.š., podrškom i pomoći…

 

Časopis Semerkand

Semerkand